[ Annons ]

Nu drar säsongen för hyresförhandlingar igång. I veckan lämnade Hyresgästföreningen bud till privata fastighetsföretag i Göteborg inför nästa år. Budet skapade dock rejäla reaktioner. "Budet innebär i praktiken ett nollsummespel" menar Fastighetsägarna.
Publicerat 11 september, 2013

Hyresgästföreningens bud väcker starka reaktioner

Nu drar säsongen för hyresförhandlingar igång. I veckan lämnade Hyresgästföreningen bud till privata fastighetsföretag i Göteborg inför nästa år. Budet skapade dock rejäla reaktioner. "Budet innebär i praktiken ett nollsummespel" menar Fastighetsägarna.

[ Annons ]

Hyresgästföreningen yrkar på oförändrade hyror i hela regionen, det vill säga i kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Lerum, Kungälv, Kungsbacka, Partille, Ale och Varberg.
– Den icke fungerande hyresmarknaden utgör redan idag ett hinder för nyproduktion. Detta är ett sätt att ytterligare cementera den strukturen. Det löser inte den akuta bostadsbristen, snarare gör det marknaden än mer otillgänglig för dem som står utanför, säger Lars Stjernfelt, affärschef på Fastighetsägarna GFR.

Branschorganisationen Fastighetsägarna ifrågasätter Hyresgästföreningens agerande och Lars Stjernfelt menar att båda parter måste ta ansvar vid förhandlingsbordet.
– Det här riskerar att helt omkullkasta våra förhandlingar, säger Lars Stjernfelt.

– Det innebär i praktiken ett nollsummespel som vi inte kan acceptera. Vi menar att det måste löna sig att vara en bra hyresvärd som erbjuder bra kvalitet i boendet. Det ska inte ske på bekostnad av något annat fastighetsföretag.

I sin framställan skriver Hyresgästföreningen att de vill fortsätta arbeta med systematisk hyressättning. Men bara under förutsättning att det totala hyresuttaget är oförändrat, det vill säga att det inte kan bli några höjningar utan att det också sker motsvarande sänkningar. Fastighetsägarna kommer nu att lägga ett eget yrkande med differentierade höjningar i årets förhandlingar.
– Vi vill ta vårt ansvar som förhandlingspart och inte förstöra kvalitetshyresmodellen som vi har i Göteborgsregionen. Vi ser allvarligt på det som inträffat och som en markering överväger att säga upp avtalet om hyressättningsavgift som ger Hyresgästföreningen rätt till förhandlingsersättning.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]