Efter SVT:s avslöjande att antalet tvångsförvaltningar av hyresfastigheter ökar kraftigt kräver nu Hyresgästföreningen förkontroll av köpare av hyresfastigheter. På Fastighetsägarna ser man inte samma samband och tycker inte att förkontroll av köpare behövs.
Publicerat 18 februari, 2013

Hyresgästföreningen kräver förkontroll av fastighetsköpare

Efter SVT:s avslöjande att antalet tvångsförvaltningar av hyresfastigheter ökar kraftigt kräver nu Hyresgästföreningen förkontroll av köpare av hyresfastigheter. På Fastighetsägarna ser man inte samma samband och tycker inte att förkontroll av köpare behövs.

Hyresgästföreningen vill nu att man återinför förvärvslagen som säger att en förkontroll ska göras av köpare av hyresfastigheter.  Det efter att SVT presenterat nya siffror på antalet tvångsförvalningar. Hyresnämnden i Västerås täcker Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Dalarnas län och hanterar flest tvångsförvaltningsärenden i hela landet. Under 2012 avgjordes 33 ärenden, 15 fler än 2011.

[ Annons ]

– Vem som helst kan i dag köpa en hyresfastighet, helt utan kontroll av lämplighet eller ekonomi. Den förvärvskontroll som tidigare fanns måste återinföras, säger Alexander Kuzmicki, chef för juridiska enheten på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle och Mitt.

Men på Fastighetsägarna tycker man inte att förkontroller bör införas.
– Det är viktigt att fastighetsägare lever upp till högt ställda krav på en god förvaltning och vi har utformat Fastighetsägarnas etiska riktlinjer efter detta. Det är rimligt att både samhället och vi som organisation agerar mot uppenbara övertramp. Köp och överlåtelse av fastigheter måste emellertid kunna ske utan inskränkningar från det allmänna, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Och fortsätter:
–  Innan förvärvslagen ändrades, den som Hyresgästföreningen alltså vill återinföra, förekom det år då antalet beslutade tvångsförvaltningar var fler än 2012. Det sambandet saknas således. Det är bra att beslut om
tvångsförvaltningar fattas när hyresgäster uppenbart far illa på grund av en undermålig förvaltning. Det visar att det finns en väl fungerande rättslig ordning för att värna konsumentskyddet.

Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning när en fastighet är i så dåligt skick att hyresgästerna drabbas.
– Tvångsförvaltningar är ofta det sista verktyget vi har för att få en fastighetsägare att ta sitt ansvar. Våra jurister försöker hitta andra lösningar i första hand, men allt för ofta tvingas vi ta till denna utväg, säger Alexander Kuzmicki.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]