[ Annons ]

Flera EU-länder satsar statliga pengar på subventionering av bostadsbyggande och Sverige bör ta efter. Det menar Hyresgästföreningen i sin rapport där sex länder inom EU som har statligt stöd för byggande undersöks. Att jämföra Sveriges med de ländernas system är att jämföra äpplen med päron, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 22 januari, 2015

”Hyresgästföreningen jämför äpplen med päron”

Flera EU-länder satsar statliga pengar på subventionering av bostadsbyggande och Sverige bör ta efter. Det menar Hyresgästföreningen i sin rapport där sex länder inom EU som har statligt stöd för byggande undersöks. Att jämföra Sveriges med de ländernas system är att jämföra äpplen med päron, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

De utvalda länderna i Hyresgästföreningens rapport, Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland, har alla skattefinansierade stödsystem för att öka tillgången på bostäder för låginkomsttagare och andra samhällsgrupper som har behov av subventionerat boende.

[ Annons ]

Exempel på stöd är förmånliga lån för byggande, direkta stöd för byggande av bostäder för låginkomsthushåll, statligt subventionerad uppstartshjälp, bostadsfonder, lånegarantisystem i flera nivåer och bostadsbidrag.

Enligt Hyresgästföreningen är det något som Sverige ska ta lärdom av för få fart på bostadsbyggandet.
– Det är både rimligt och effektivt att staten stöder bostadsbyggandet. Det är en överlevnadsfråga för hela samhället att människor har möjlighet att flytta till och från jobb och studier och förändra sitt boende efter sin rådande familjesituation, säger Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen.

Det konstateras i rapporten att bostadsmarknaderna i de undersökta länder är komplexa och eftersom det är många aspekter som påverkar bostadsbyggandet är det svårt att säga att de finansiella stöden har ett faktiskt samband med bostadsbyggandet. Däremot har de undersökta länderna med statligt stöd till utbudssidan en större andel bostadsinvesteringar i förhållande till BNP än vad Sverige har.

Ett starkt bidragande skäl till att de länderna har större andel bostadsinvesteringar än Sverige är deras program för bostäder som förbehålls resurssvaga hushåll. Sverige jämförs helt enkelt med länder som har marknadshyror och social housing. Det är att jämföra äpplen med päron, menar Martin Lindvall.
– Det är naturligtvis bra att Hyresgästföreningen trycker på för att det ska byggas mer. Men för den här rapporten har man valt underliga jämförelser. Hade budskapet varit att även Sverige bör investera i öronmärkta bostäder för resurssvaga, eller andra lösningar just för dem, hade rapporten upplevts mer logisk. Äpplen hade jämförts med äpplen, säger Martin Lindvall och fortsätter:

– Jag tror att det kommer behövas mer av riktade insatser för att underlätta resurssvagas situtation på bostadsmarknaden i Sverige. Men man måste vara tydlig med att det är en avgränsad del av marknaden. En social bostadspolitik kan inte utformas för att stödja en medelklass som saknar behov av särskilda insatser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]