[ Annons ]

Slopa Hyresgästföreningens särskilda möjlighet att överklaga detaljplaner och bygglov. Det kravet riktar nu Fastighetsägarna i en skrivelse till regeringen.
Publicerat 5 april, 2016

Hyresgästföreningen hindrar nya grannar

Slopa Hyresgästföreningens särskilda möjlighet att överklaga detaljplaner och bygglov. Det kravet riktar nu Fastighetsägarna i en skrivelse till regeringen.

Bakgrunden är en granskning av Hyresgästföreningens överklaganden från 2005 till 2014. Enligt rapporten har lokala hyresgästföreningsavdelningar försökt att stoppa nästan 9 000 bostäder.

[ Annons ]

Fastighetsägarna menar att det därför råder en diskrepans mellan att Hyresgästföreningen centralt kampanjar för ökat byggande och att det i praktiken motarbetas av de egna lokalavdelningarna.

– Lokalt värnar Hyresgästföreningen dem som har lyckats få en hyresbostad och motarbetar på så sätt alla de 500 000 som står i bostadskö. Med tanke på den akuta bokris som råder är det anmärkningsvärt och svårt att förstå, säger Billy McCormac vd på Fastighetsägarna Stockholm.

I Överklagandeutredningen  fanns tankar på att ta bort hyresgästorganisationer ur samrådskretsen. Men utredarna resonerade att hyresgästorganisationer trots allt inte överklagar förhandsbesked i någon större omfattning och la ner de tankarna.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, anser att det inte finns någon anledning att särbehandla hyresgästorganisationer när samtidigt andra organisationer som representerar boende i andra upplåtelseformer än hyresrätt är uteslutna.

– De demokratiska aspekterna enligt PBL är viktiga. Berörda ska höras. Det betyder dock inte att hyresgästorganisationer ska ges rätt att ingå i samrådskretsen. Eftersom berörda hyresgäster redan ingår i samrådskretsen kan det med fog ifrågasättas varför även hyresgästorganisationer ska göra det, säger Rikard Silverfur.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, har lite svårt att förstå resonemanget och menar att det sannolikt är det mer effektivt att synpunkter samordnas genom föreningar eller andra grupperingar i stället för att varje enskild för fram sina synpunkter.

– Även om det råder stor bostadsbrist måste det som byggs idag uppfylla både dagens och morgondagens krav på god boendemiljö. När de boende inte tycker att de kraven uppfylls så måste naturligtvis även hyresgäster – precis som alla andra medborgare – ha rätt att både reagera och utnyttja sin demokratiska rättighet som just medborgare, säger Marie Linder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]