[ Annons ]

Hyresgästförbundets ordförande John Norell, som annars är doktorand i nationalekonomi och förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet. Foto: Tom Samuelsson
Publicerat 26 maj, 2021

Hyresgästförbundet: Släpp hyrorna fria

Nu lanseras Hyresgästförbundet. En organisation som vill företräda även de som står utan hyreskontrakt. Det genom att slåss för marknadshyra.

Det är Fria Moderata Studentförbundet som tagit initiativ till Hyresgästförbundet som lanserades i en debattartikel i Expressen. Man säger sig bara en partipolitiskt fristående intresseorganisation som syftar till att informera om bostadsmarknaden och opinionsbilda för fri hyressättning och mer bostadsbyggande i Sverige.

I styrelsen finns företrädare för Liberala studenter och Timbro, här syns också Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi och universitetslektor vid Lunds universitet. Fastighetstidningen har pratat med Hyresgästförbundets ordförande John Norell, som annars är doktorand i nationalekonomi och förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet.

[ Annons ]

Kommer ni att erbjuda hjälp och rådgivning till blivande medlemmar, eller ska vi se detta enbart som opinionsbildning?

– Tanken är i nuläget inte att arbeta med juridisk rådgivning och förhandla hyror. Vi är snarare en intresseorganisation som ska opinionsbilda gentemot allmänhet, politik och att informera om hur bostadsmarknaden faktiskt fungerar idag.

Ni har i alla fall valt en logga vars yttre form får sägas ligga ganska nära Hyresgästföreningen…

– Jaså, jo kanske lite.

I debattartikeln är det tydligt vad Hyresgästförbundet anser vara problemet: ”Hyresvärdar och hyresgäster får inte själva komma överens om hyresnivån. Hyrorna regleras i stället i kollektiva förhandlingar. De som inte bor i hyresrätt deltar inte i dessa förhandlingar, vilket leder till att hyrorna blir för låga.” Man ser det som ett stort problem att det politiska samtalet präglas av ”endast hyresregleringens vinnare”. Hyresgästförbundet säger att man kommer att kämpa för ”förlorarna utanför köerna och subventionerna”.

Lösningen är då, enligt Hyresgästförbundet, fria hyror i ordets verkliga bemärkelse. Man vill gå betydligt längre än vad utredningen om fri hyressättning i nyproduktion förväntas föreslå i dagarna.

– Ja precis. Det är såklart ett steg i rätt riktning att det införs marknadsmässiga hyror i nyproduktion. Men även i det befintliga beståndet behöver det införas fri hyressättning. Det handlar främst om att vi behöver en ökad rörlighet på hyresmarknaden.

Men hur ska det införas?

– Det är den svåra frågan. Det är inte hållbart att införa fri hyressättning i det befintliga beståndet från en dag till annan. Det bör ske gradvis genom att man tillämpar fri hyressättning vid nya kontrakt och att man tillåter hyresvärdar att köpa ut hyresgäster för att lösa den stora värdeöverföring det skulle innebära.

Det är alltså den som kan bjuda högst som ska få kontraktet. Eller som Hyresgästförbundet formulerar det:

– Den som värderar lägenheten högst borde naturligtvis också vara den som får boendet. Det är så det fungerar på de allra flesta andra marknader och i de flesta andra länder.

Det stämmer väl inte helt. Exempelvis har Tyskland ett regelverk, till viss del liknar det vad som väntas i utredningen om hyror i nyproduktion, som begränsar vad som är möjligt att ta ut vid en nytecknad hyra. Ni vill gå längre?

– Överlag kan man väl ändå se bostadsmarknaden att bostadsmarknaden är en marknad som alla andra marknader. Och bland ekonomer råder det konsensus kring de negativa effekterna av hyresreglering. Det är svårt att hitta någon ekonom som tycker att hyresregleringen är sund.

Här kan det dock sägas att flera branschföreträdare – som exempelvis Martin Lindvall,  samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, när han kommenterar utredningen om  fri hyressättning i nyproduktion – snarare betonar behovet av balans mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen, regler som i praktiken begränsar kontraktsfriheten.

Där väljer John Norell att citera nationalekonomen Assar Lindbeck kända citat: ”Näst efter bombningar är hyresregleringar det säkraste sättet att förstöra en stad på.”

– Så vi behöver mer marknad för att lösa de problem vi har idag. Men fri hyressättning är bara en del. Vi lyfter ett flertal andra saker som också behövs. Som att reformera regelverket kring riksintressen, regelförenklingar för att sänka kostnaden för byggnation och så vidare.

Hur ser planen ut framåt?

– Inom kort kommer utredningen som vi naturligtvis kommer att opinionsbilda kring den, vi kanske inte kommer att vara helt överens med vad som står där. I närtid hoppas vi kunna presentera en rad olika utspel och kampanjer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]