[ Annons ]

Många hyresgäster uttryckte oro för kontaktsmitta i hissar och på hissknappar under coronapandemin. Foto: Shutterstock.
Publicerat 3 september, 2020

Hyresgästerna mest missnöjda med städningen under corona

Kundnöjdheten hos hyresgäster i bostäder minskade under coronapandemin, enligt en enkät av AktivBo. Försämrad städning och dålig information är det som hyresgästerna var mest missnöjda med. 

I undersökningen som AktivBo genomförde deltog 34 bostadsbolag som tillsammans förvaltar över 230 000 lägenheter. Resultatet av denna covid-19-undersökningen visar på stora skillnader mellan hur väl de deltagande bolagen hanterat situationen. I ett krishanterings-index var spridningen totalt 20 procentenheter mellan det bästa och sämsta resultatet i undersökningen. Variationerna  i hyresgästernas uppfattningar speglar den nya situation hyresvärdarna och hyresgästerna har ställts inför konstaterar AktivBo.

Jämfört med innan covid-19 är det framför allt minskad kundnöjdhet gällande städning/renhållning (-20,8%), information (-8,5%) och felanmälan (-9%). Många hyresgäster uttryckte oro för kontaktsmitta i hissar och på hissknappar.

[ Annons ]

– Hyresgästerna visade initialt på förståelse för att exempelvis felanmälansprocessen försvårades i och med de riktlinjer som hyresvärdarna arbetade under. Men i takt med att situationen med covid-19 blivit en ”vardag” har kravbilden på service och förvaltning successivt höjts,  kommenterar Martin Gustafsson, Affärsutvecklingschef på AktivBo.

Bolagen som sticker ut med bättre omdömen är bland annat Skövdebostäder, GöteneBostäder och Olov Lindgren. Genomgående har de värdarna högt resultat på information, felanmälan och trivsel i lägenheten under covid-19.

Olov Lindgren valde att snabbt ställa om och organiserade fastighetsvärdarna i två grupper. Den ena gruppen fokuserar på hyresgästärenden och den andra gruppen arbetar med underhåll i allmänna utrymmen.

– Extra omsorg har till exempel lagts på gårdar och utemiljöer, de fyller en viktig funktion när många är hemma mycket. Snabb och tydlig information har också prioriterats, säger Sven Renström, VD på Olov Lindgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]