Kammarrätten anser att det saknas stöd i nationell lagstiftning för att hämta in de nödvändiga uppgifterna från elnätsföretagen. Foto: Shutterstock
Publicerat 21 februari, 2023

Hyresgäster utan elstöd i regeringens förslag

Regeringen håller fast vid att elstöd enbart ska gå till företag med eget elnätsabonnemang. Det innebär miljontals kronor i uteblivet stöd när fastighetsbolag slår i taket. 

I det förslag till elstöd för företag som regeringen skickat på remiss behålls utformningen att den som kan få stöd ska vara så kallad elslutkund och det maximala stödbeloppet på 20 miljoner kronor per koncern. Det innebär att ett flertal företag kan bli utan stöd. Detta eftersom de får sin el debiterad via fastighetsägare som slår i stödtaket. 

Fastighetstidningen har tidigare uppmärksammat hur fastighetsägare och deras hyresgäster kan gå miste om miljontals kronor i elstöd. Ett exempel är Castellum där det enligt Anders Björling, teknisk chef, handlar om cirka 130 miljoner som bolagets kunder går miste om.

[ Annons ]

Därför har Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv gemensamt föreslagit att hyresgäster som inte har eget elnätsabonnemang också ska inkluderas i begreppet elslutskund.

– Med maxbeloppet för elstöd kommer flera större fastighetsbolag med många hyresgäster utan eget elabonnemang snabbt slå i taket. Företag utan eget abonnemang måste därför ges möjlighet att ansöka om elstöd för att stödet inte ska vara konkurrenssnedvridande, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Som förslaget är utformat innebär det inte att företaget självt måste ha konsumerat elen. I det förslag som gått ut från regeringen står: ”Om företagets verksamhet består i att tillhandahålla lokaler med el till hyresgäster eller motsvarande anses den el som behövs för tillhandahållandet vara använd för ”eget bruk” även om den i slutändan konsumeras av hyresgästen. Så kan bli fallet för exempelvis fastighetsbolag, samfällighetsföreningar, bostadsföretag, andelshus eller hyreshus.”

Ingen egentlig förklaring varför bara de med eget abonnemang som får söka ges. På Fastighetsägarna gör man tolkningen att statsstödsregler endast reglerar hur mycket som kan betalas ut till samma företag. 

 – Enligt oss och andra som granskat EUs förordning står inget om att elslutkund inte kan vara hyresgäst som får sin el via fastighetsägare. Tänker man efter så borde det vara regeln eftersom förordningen pratar om elslutkund, med betoning på slutkund. Slutkund är ju den som använt elen, inte nödvändigtvis den som står på abonnemang, säger Rikard Silverfur.

Fastighetstidningen söker ansvarig på Näringsdepartementet för en kommentar.

Det blir Skatteverket som får uppdraget att hantera utbetalning som ska kunna sökas digitalt från den 30 maj. Regeringens ambition är att det kommande elstödet till företag ska kunna sökas från 30 maj 2023 givet att EU-kommissionen godkänner ansökan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]