[ Annons ]

Simhallen på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto: Shutterstock.
Publicerat 14 juni, 2023

Hyresgäster i samhällsfastigheter minst nöjda med värden

Ett något ökat missnöje råder hos landets lokalhyresgäster, och då framför allt hos de som hyr samhällsfastigheter. Det visar en ny kundundersökning av AktivBo. 

Svenska lokalhyresgäster är till stor del nöjda med sina värdar, för 2022 var det 81,4 procent av de cirka sextusen tillfrågade hyresgästerna som anser att de får god service av sin hyresvärd. Det är ungefär i nivå med året innan och rejält högre än pandemiåren 2019 och 2020. 

När frågan om hyresgästen kan rekommendera sin hyresvärd ställs är det också relativt många, 87,6 procent, som svarar ja på det. Men det är en lägre siffra än 2021 då siffran var 89,7 procent. 

[ Annons ]

Här är det framför allt hyresgäster i samhällsfastigheter som verkar minst nöjda – 67,7 procent av de som svarade rekommenderade sin hyresvärd. Det att jämföra med restauranger/cafés där 98 procent av hyresgästerna gärna rekommenderar fastighetsägaren.

– Samhällsfastigheter skiljer sig mycket från den övriga marknaden med sina långa hyresavtal. Varför hyresgäster i samhällsfastigheter inte upplever samma servicenivå som andra segment med kortare avtalstider behöver analyseras vidare, det kan bero på olika typer av prioriteringar man gör, säger Martin Talme, affärs- och produktchef, på AktivBo”

Tydligt i undersökningen är att lokalhyresgäster som hyr hos privata hyresvärdar är 5,9 procent nöjdare med bolaget service och förvaltning, än de som hyr av en kommunal fastighetsägare. Mindre fastighetsbolag med upp till 300 lokaler har också något mer nöjda hyresgäster. 

Är det ett område som fastighetsägare måste bli bättre på att hantera så är det felanmälningar. I AktivBo:s enkät de senaste fem åren är trenden nedåt där fler anser att det är svårt att anmäla fel och inte minst att få det åtgärdat inom rimlig tid. 

Är det krångliga digitala system som kunderna är missnöjda med?

– Nej, snarare tvärtom. Fastighetsbolag som byggt bra digital kundservice ligger högre. Det som hyresgästerna mest ogillar är kundtjänst som inte svarar, där man blir runtbollad mellan olika personer och där folk lovar att återkomma men inte gör det, säger Martin Talme.

Eftersom fastighetsbranschen nu står inför en lågkonjunktur med ökade vakanser menar Martin Talme att det finns all anledning att hålla hyresgästerna kvar med hög servicegrad. 

– I tuffare ekonomiska tider är det särskilt viktigt att prioritera sina hyresgäster och säkerställa att de är nöjda då det är kostsamt med omflyttningar och anpassningar av lokalerna.

Under 2023 har hyrorna höjts rejält på grund av indexeringen med 10,9 procent. Hur det påverkar lokalhyresgästernas nöjdhet kommer att visa sig i en halvårsanalys som AktivBo presenterar efter sommaren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]