Publicerat 15 januari, 2016

”Hyresförhandlingarnas systemfel skadar bostadsmarknaden”

Att hyresförhandlingarna för hundratusentals hyresgäster havererar varje år visar svart på vitt att det kollektiva hyresförhandlingssystemet är ur funktion. Det skriver Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

På torsdagen strandade förhandlingarna om hyrorna för 43 000 hyreshushåll i Göteborg efter att Fastighetsägarna GFR valt att frånträda de långdragna förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Strandningen omfattade samtliga av Fastighetsägarnas förhandlingskunders hyresrätter och innebär att Hyresnämnden istället tvingas genomföra lika många rättsprocesser för enskilda förhandlingar på lägenhetsnivå.

[ Annons ]

Att hyresförhandlingar ännu en gång drabbas av omfattande strandningar är varken första eller sista gången. Det menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, som i en debattartikel i Dagens Samhälle ger sin förklaring till varför förhandlingshaverierna uppstår.

”Hyresförhandlingarna för hundratusentals hyresgäster i storstadsregionerna har även i år brutit samman. Åter en gång får dessa hyresgäster vänta obegripligt länge på besked om sin hyra för det kommande året. Hyresgästföreningens beteende är oacceptabelt – därför har vi beslutat oss för att stranda förhandlingarna”, skriver Reinhold Lennebo och fortsätter;

Samtidigt får fastighetsägare inga besked om de ekonomiska förutsättningarna för ett verksamhetsår som redan påbörjats. Detta skapar en förståelig oro hos hyresgäster och en motvilja mot investeringar hos fastighetsägare.

Reinhold Lennebo menar att det finns grava systemfel i det rådande förhandlingssystemet, som av naturliga skäl inte kan jämföras rakt av med förhandlingar på arbetsmarknaden.

”På arbetsmarknaden finns ett statligt Medlingsinstitut med stora resurser, vars uppgift är att verka för en väl fungerande lönebildning och, inte minst, medla i tvister. Inget av detta finns på hyresmarknaden.

En part – Hyresgästföreningen – har makten att utan några egentliga begränsningar fördröja förhandlingarna in absurdum. Denna maktposition förstärktes genom lagändringarna 2011.”

Istället för de kollektiva hyresförhandlingarna vill Fastighetsägarna att hyresvärdar får rätten att teckna enskilda avtal med sina hyresgäster. Reinhold Lennebo menar att det skulle gynna såväl hyresgäster som fastighetsägare.

”Vår utgångspunkt är att hyresgäster ska få rätten att teckna individuella avtal med sin hyresvärd, omfattande även de årliga hyresjusteringarna. På så sätt skulle en hyresgäst kunna känna till sin hyresutveckling flera år i förväg och slippa att få betala retroaktiva hyror i mitten av sommaren.

I avvaktan på att denna modell införs måste det kollektiva systemet omgående utvecklas att bli mera likt det som tillämpas på stora delar av arbetsmarknaden, där medlingsfunktionen har en central roll.”

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]