Publicerat 14 januari, 2016

Hyresförhandlingarna strandas för 43 000 hushåll i Göteborg

Fastighetsägarna GFR strandar hyresförhandlingarna för 43 000 hushåll i Göteborg. ”Vi har nått vägs ände. Nu måste politikerna erkänna att dagens system med kollektiva hyresförhandlingar inte fungerar”, säger Rudolf Antoni, tf vd på Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarna GFR frånträdde på torsdagen förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna kommer att lämna in en ansökan till hyresnämnden om att de drygt 43 000 lägenheter som berörs ska prövas individuellt.

[ Annons ]

Tidigare i veckan kom de kommunalt ägda bostadsbolagen i Göteborg överens med Hyresgästföreningen om hyreshöjningar på 0,1 procent. Vilka nivåer som funnits i de privata fastighetsägarnas förhandlingar vill Fastighetsägarna GFR inte gå ut med, men Rudolf Antoni, tillförordnad vd beskriver att det i grund och botten handlat om väldigt låga nivåer.

– Framför allt har det inte alls funnits någon förhandlingsvilja, och ett väldigt litet förhandlingsutrymme. Vi har suttit och förhandlat på promillenivåer och upplever att man i princip bara har förhalat förhandlingarna hela hösten.

Prövningen som nu väntar är en juridiskt komplicerad och tidskrävande process. Den innebär att hyresnämnden, efter förhandlingar mellan de enskilda fastighetsägarna och enskilda hyresgäster, slutligen avgör den nya hyran och när den träder i kraft. Nu riskerar samtliga berörda hyresgäster att få retroaktiva hyreshöjningar.

– Det här kommer att innebära en väldigt stor arbetsbelastning för hyresnämnden, konstaterar Rudolf Antoni.

Han menar att det här främst inte handlar om hyresnivåer utan snarare om regelverket, tillvägagångssättet och de negativa effekterna på bostadsmarknaden.

– Bostadsbristen är akut. Dagens hyresförhandlingssystem är ett hinder för rörligheten på bostadsmarknaden, vilket drabbar alla de människor som står utanför. När regeringen nu bjuder in till blocköverskridande samtal för att lösa bostadskrisen är det oansvarigt att fortsätta blunda för att det hyressättningssystem vi har inte fungerar, säger Rudolf Antoni och avslutar;

– Jag hoppas att det här blir en de av den pågående politiska debatten om bostadskrisen och vilka förändringar som är nödvändiga för en bättre fungerande marknad.

Bakgrund

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande 2016 års hyror inleddes i början av hösten. Men det har gått trögt. Parterna har träffats vi ett tiotal tillfällen utan att kunna nå en uppgörelse.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]