Foto: Daniel Zippert
Publicerat 27 januari, 2016

Hyresförhandlingarna strandade även i Norrköping

Idag valde Fastighetsägarna MittNord att stranda förhandlingarna om 2016 års hyror. Cirka 10 000 hushåll i Norrköpings kommun berörs.

Fastighetsägarna har tidigare tvingats frånträda förhandlingarna på flera större orter i Sverige, bland annat i Stockholm och i Göteborg. Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord, menar att orsaken är densamma när förhandlingarna nu strandat i Norrköping – en tendens att Hyresgästföreningen förhalar i syfte att få fastighetsägare att till slut ge upp.

[ Annons ]

– Det är inga orimliga hyreshöjningar Norrköpings hyresvärdar efterfrågar. Det handlar om en höjning på 1,2 procent vilket för en genomsnittlig hyresgäst motsvarar cirka 75 kronor i månaden. I gengäld skulle hyresvärdarna kunna erbjuda ett fortsatt gott underhåll av fastigheterna och en god service till hyresgästerna, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord.

Han menar att det i slutändan drabbar hyresgästerna. Dels får de boende får vänta orimligt länge på besked om sin hyra för det kommande året. Dels skapar det en oklar situation för  stadens hyresvärdar om vilka ekonomiska förutsättningarna som gäller för underhåll och nyinvesteringar. På så vis drabbar det även dem som idag står utan bostad.

– Det visar att nuvarande system för hyressättning inte fungerar och det förvärrar en redan akut situation på bostadsmarknaden. Vi kan inte nog betona vikten av att politikerna nu gör ett ärligt försök i att förändra de systemfel som ligger till grund för problemen genom att se över hyreslagstiftningen, säger Björn Söderholm, vd på Fastighetsägarna MittNord.

Nu väntar nu en tidskrävande juridisk process i hyresnämnden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]