[ Annons ]

Lennart Sten och Reinhold Lennebo, ordförande respektive vd för Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 12 januari, 2017

”Hyresförhandlingarna skadar hyresrätten”

Med dagens system tar förhandlingarna alltför lång tid, leder till eftersatt underhåll och en kraftig minskning av antalet hyresrätter. Det menar Fastighetsägarnas vd och ordförande som skriver i Dagens Samhälle att det svenska förhandlingssystemet måste förändras i grunden.

”Ett system som varken är effektivt eller bygger på en balans mellan parterna kan inte försvaras”. Det skriver Lennart Sten och Reinhold Lennebo, ordförande respektive vd för Fastighetsägarna Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle. Inlägget är en replik på Hyresgästföreningens tidigare anklagelse mot Fastighetsägarna om att förhandlingssabotage. Hyresgästföreningen menar att Fastighetsägarna strategiskt skulle stranda hyresförhandlingar i syfte att bevisa brister i förhandlingssystemet.

[ Annons ]

”De utdragna förhandlingarna och svårigheterna att komma överens om hyresnivåer har inneburit att fastighetsägare använt de metoder som finns tillgängliga när de inte går att nå en förhandlingsöverenskommelse, att stranda hyresförhandlingarna och låta hyresnämnden pröva hyresnivån”, skriver Lennart Sten och Reinhold Lennebo och fortsätter;

”Ett beslut om att stranda hyresförhandlingar är inget som tas lättvindigt av fastighetsägare skriver Sten och Lennebo: Ingen vill ha en strandning om det inte är absolut nödvändigt för att långsiktigt värna hyresrätten och en väl fungerande bostadsmarknad.”

I sin replik pekar Lennart Sten och Reinhold Lennebo också på tre destruktiva samband mellan dagens hyresförhandlingssystem och situationen på den svenska bostadsmarknaden. För det första att de allt oftare utdragna förhandlingarna innebär att hyresgästerna får besked om sina nya hyror oacceptabelt sent. För det andra menar skribenterna att den kraftiga minskningen av andelen hyresrätter på bostadsmarknaden är en konsekvens av förhandlingssystemet. För det tredje att åratal av uppgörelser på låga nivåer har lett till eftersatt underhåll värt över 100 miljarder kronor, och den beräkningen omfattar endast de kommunägda bostadsbolagen.

Läs Hyresgästföreningens debattartikel och Fastighetsägarnas replik.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]