Foto: Shutterstock
Publicerat 15 januari, 2021

Hyresstödet tillbaka: ”Ansvaret kan inte läggas på privata aktörer”

Regeringen återinför hyresstödet till branscher som fått ekonomiska svårigheter under pandemin. Som förut lämnar staten 50 procent kompensation på hyressänkningen. Bättre att ge direktstöd till branscherna, menar Fastighetsägarna. 

Det var inte helt oväntat att regeringen skulle återinföra hyresstödet som fanns för april-juni 2020. Med andra vågen och nu även en pandemilag inskränks ännu mer möjligheterna för butiker och servicenäringen med risk för utslagning och konkurser. 

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna föreslår därför regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Det föreslagna återinförda stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

[ Annons ]

Som förra året riktas stödet till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Upplägget är detsamma. Fastighetsägare som sänker den fasta hyran ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, anser att regeringen borde tagit lärdom av vårens stöd och denna gång istället rikta stödinsatserna direkt mot de drabbade företagen. 

– Det är statens uppgift att stötta livskraftiga företag att ta sig igenom pandemin genom att ge direktstöd till företag med behov. Det statliga omställningsstödet måste nå fram till livskraftiga företag, så att de ska kunna ta sig igenom denna akuta kris.

Han påpekar att fastighetsbranschen redan stöttat sina lokalhyresgäster på olika sätt genom att ge anstånd med hyresinbetalning, gå över till månadsinbetalningar istället för kvartalsinbetalning och ge hyresrabatt. Enbart inom ramen för det förra hyresstödet har fastighetsbranschen gett 1,7 miljarder kronor i rabatter

– Det går inte att lägga ansvaret för att stötta näringslivet på en privat aktör. Fastighetsbranschen är en bransch som domineras av småföretag, som under pandemin gett ett stort ekonomiskt stöd till sina lokalhyresgäster. Regeringen måste förstå att det finns gränser för vad fastighetsbranschen klarar av. Därför behöver regeringen se till att direktstöd betalas ut och samverka med fastighetsbranschen för att främja en positiv återstart efter pandemin, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]