[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, och Anders Nordstrand, vd SABO
Publicerat 27 augusti, 2018

”Hyran måste spegla samhällsutvecklingen”

De årliga hyreshöjningarna måste följa den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det budskapet riktar nu SABO och Fastighetsägarna till Hyresgästföreningen i ett gemensamt utspel.

I det gemensamma utspel som SABO och Fastighetsägarna nu gör inför höstens trepartssamtal med Hyresgästföreningen pekar man på att höjningen av hyresnivån de senaste åren inte nått upp till inflationen.

[ Annons ]

– Med denna utveckling riskerar vi en framtid med färre och sämre underhållna hyresfastigheter. Att hyresnivån har tillåtits falla i reala termer, är ett misslyckande. I grunden är det en följd av att parterna inte är eniga om vilka grunder som de årliga förhandlingarna ska utgå från. Vi saknar också ett oberoende tvistelösningsorgan som kan hjälpa oss om vi inte kommer överens, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Reinhold Lennebo säger att han ser fram emot konstruktiva samtal med Hyresgästföreningen under hösten. Hans förhoppning är att Hyresgästföreningen ska förstå att nuvarande system inte är tillräckligt bra för att rädda hyresrätten på lång sikt.

– Det är bråttom. Vi behöver klara av detta under hösten för att kunna sjösätta förändringarna i god tid inför förhandlingarna avseende 2020-års förändring av hyresnivån, betonar Anders Nordstrand, vd SABO.

Reinhold Lennebo förklarar hur hyrorna regleras i två parallella processer, som tillsammans utgör det så kallade bruksvärdessystemet. Den första handlar om själva hyresstrukturen, alltså hur hyran i en lägenhet ska förhålla sig till hyran i likvärdiga lägenheter.

– Där finns det ett system som i sista hand regleras av hyresnämnden. Det går att hantera, även om det ofta också är jobbigt. Men när det kommer till den del som handlar om den årliga justeringen så finns det inget regelverk. Det behöver vi skapa tillsammans, säger Reinhold Lennebo.

Viktigast menar Reinhold Lennebo är att hyresutvecklingen måste följa den makroekonomiska utvecklingen på den ort där fastigheterna är belägna.

– Fram till 2010 så hade vi en kostnadsbaserad hyressättning som i regel täckte inflation och den kostnadsutveckling som fanns i taxor och avgifter. Men det räcker inte, vi måste också följa samhällsutvecklingen om vi ska kunna locka investerarkapital, säger Reinhold Lennebo.

– När vi hyresförhandlar är det vår gemensamma och viktiga utgångspunkt att tänka långsiktigt och att ta ansvar som samhällsbyggare, säger Anders Nordstrand.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]