[ Annons ]

Gränserna för Stockholms innerstad är inte huggna i sten – i alla fall inte när det gäller hyresnivåer för bostäder. Den slutsatsen kan man dra efter en unik dom.
Publicerat 20 februari, 2015

Hyran i innerstan ska även gälla i närförort

Gränserna för Stockholms innerstad är inte huggna i sten – i alla fall inte när det gäller hyresnivåer för bostäder. Den slutsatsen kan man dra efter en unik dom.

Domen i Svea hovrätt kan få stora effekter på hyresnivåerna i många närområden till innerstaden med bra kommunikationer och service. Domen, som inte kan överklagas och därför blir prejudicerande, rör fastigheter i centrala Sundbyberg som renoverats och i princip fått nybyggnadsstandard.

[ Annons ]

När nya hyror skulle sättas ansåg fastighetsägaren Wåhlin Fastigheter att de skulle vara i nivå med liknande fastigheter de åtgärdat, med höjningar på mellan 60 till 80 procent beroende på vilken tidigare hyra hyresgästerna haft.

Vi har ju drivit sådana här mål i femton år utan att få gehör.
Mårten Norén, fastighetschef, Wåhlin

– För oss var det naturligt att jämföra med de fastigheter vi har i Stadshagen och vid Zinkensdamm. De är byggda vid samma tid och renoveringsgraden är densamma, säger Mårten Norén, fastighetschef på Wåhlin Fastigheter.

Ärendet hamnade i hyresnämnden och sedan i hovrätten. I hovrätten ansåg man att de jämförelselägenheter som Hyresgästföreningen åberopat inte stämmer överens med den standard som de nyrenoverade har, och man ser därför inget hinder att gå utanför Sundbyberg och in i grannkommunen Stockholm för att bedöma värdet. Rättens analys är att Stockholms bostadsmarknad inte går att dela in i kommuner, utan att områden med jämförbar karaktär, med bra service och goda kommunikationer är likvärdiga.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, välkomnar domen.

– Detta är ett steg i riktning mot en mer rättvis hyressättning i olika mer eller mindre sammanlänkade regioner och undanröjer ett av de många problem som dagens hyressättningssystem innehåller. En prisbildning som bättre speglar konsumenternas värderingar kommer nu att förenklas.

Hyresgästföreningen ställer sig frågande, eftersom lagtexten inte ändrats.

– Vi tycker att domen är konstig. Hovrätten verkar ha satt ner foten nu, vilket inte är direkt överraskande, de har antytt att orter i samma region kan vara jämförbara tidigare. Men det som förvånar mig är att de menar att lägenheter i olika kommuner är direkt jämförbara, säger P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföre­ningen till Fastighetstidningen. Enligt honom är det i dagsläget svårt att avgöra vilken konsekvens domen får, men till Stockholm Direkt säger han att de befarar att grannkommuner kommer att smittas av höjda hyror i Stockholm.

Mårten Norén är faktiskt lite överraskad av domen.

– Jo, vi har ju drivit sådana här mål i 15 år utan att få gehör, till exempel i Frösunda år 2000. Så nog känns det bra att äntligen få rätt.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]