Skövdebostäder har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Foto: Mikael Ljungström/Scandphoto
Publicerat 18 januari, 2023

Hyran hos Skövdebostäder klar

Årets hyreshöjning hos kommunala Skövdebostäder innebär en ökning av hyresintäkterna med cirka 4,3 procent, beroende på vilken fastighet man bor i.

Skövdes största hyresvärd, med drygt 5 500 bostäder, har nu förhandlat klart om årets hyreshöjning. Den blir 4,3 procent, beroende på i vilken fastighet man bor i. Till exempel blir höjningen lägre om man betalar kallhyra, det vill säga själv betalar för uppvärmningen av sin lägenhet. Likaså spelar standarden och läget in.

Katarina Prick, vd på Skövdebostäder, är glad att man trots hårda förhandlingar har kommit överens.

[ Annons ]

– Det har varit utmanande och vi har haft sex-sju förhandlingstillfällen. Det har varit många diskussioner kring tolkning av trepartsmodellen och den behöver förtydligas till nästa år. Enligt modellen så yrkade vi på 7 procent och utfallet blev 4,3. Det har varit ett givande och tagande och det var på den här nivån vi kunde komma överens. 

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta, den så kallade trepartsmodellen, tar hänsyn till de senaste tre årens utveckling i stället för endast de kommande kostnadsökningar en fastighetsägare har. Genom att titta på flera år är höjningen i genomsnitt lägre än vad den hade blivit om man bara tittat framåt.

– Utfallet av överenskommelsen är lägre än vad vi behöver för att täcka våra ökade kostnader. Men vi arbetar med kostnadsbesparingar och effektiviseringar och stabil ekonomi för att fortsätta vårt arbete med bland annat underhåll och hög servicenivå, säger Katarina Prick.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]