[ Annons ]

Hushållens lån hade i april en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Det är en liten minskning jämfört med mars då tillväxttakten var 7,3 procent.
Publicerat 26 maj, 2011

Hushållens lånetillväxt något försvagad

Hushållens lån hade i april en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Det är en liten minskning jämfört med mars då tillväxttakten var 7,3 procent.

Man får gå tillbaka till 1998 för att hitta en tillväxttakt för hushållens upplåning som är lägre än 7,2 procent. I april 2010 var tillväxttakten 9,2 procent.

[ Annons ]

Hushållens lån uppgick i april till 2 557 miljarder kronor. Av detta svarar bostadslån för  2 047 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 7,3 procent i april, en minskning från 7,5 procent i mars. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet.

Hushållens konsumtionslån uppgick till 157 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 1,7 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]