Publicerat 11 oktober, 2021

Hushållens boprisförväntningar på lägsta nivån för i år under oktober – SEB:s boprisindikator

SEB:s Boprisindikator minskade i oktober med 3 punkter till 38, vilket är den klart lägsta nivån i år.

Totalt tror 50 procent att priserna kommer att stiga under det närmaste året, ned med tre procentenheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på sjunkande priser är oförändrat 12 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökade med tre procentenheter till 30 procent.

- Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror fortsatt att reporäntan kommer att ligga vid 0,55 procent om ett år. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 4 procent, en procentenhet lägre än förra månaden.

Bostadsmarknaden är en väsentlig del av bankernas verksamhet och svensk BNP.

Boprisindikator
oktober-21september-21augusti-21juli-21juni-21maj-21april-21mars-21februari-21januari-21
38413962656663615754

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]