Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och andelen som tror på fallande priser är oförändrad sedan förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator som stiger för andra månaden i följd.
Publicerat 10 maj, 2011

Hushållen tror på stigande bostadspriser

Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och andelen som tror på fallande priser är oförändrad sedan förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator som stiger för andra månaden i följd.

Mer än hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser. Hushållen tror att reporäntan ligger på 2,21 procent om ett år och bara 5 procent planerar att binda räntan.

[ Annons ]

Av tillfrågade hushåll svarar 55 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 53 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på förra månadens nivå, 19 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 20 procent, jämfört med 24 procent i april.

SEB definierar Boprisindikatorn som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 36, en uppgång med två enheter sedan förra månaden.

– Svensk ekonomi går starkt och arbetsmarknaden förbättras. Dessutom tror inte hushållen på någon kraftig ränteuppgång det kommande året. Dessa faktorer ligger sannolikt bakom den ljusa synen på bostadsmarknadens utveckling framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,21 procent, att jämföra med 2,14 procent i aprilmätningen.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 11 procent i april.

– Hushållen räknar inte med att reporäntan ska höjas så mycket som Riksbanken prognostiserar. Därför ser man inte något skäl till att binda räntan på längre löptider, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 april till 4 maj 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]