[ Annons ]

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden fortsätter att försvagas. Andelen hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är lägre än för en månad sedan, och fler hushåll än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator.
Publicerat 8 augusti, 2011

Hushållen tror på fallande priser

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden fortsätter att försvagas. Andelen hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är lägre än för en månad sedan, och fler hushåll än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator.

För första gången sedan april 2009 är Boprisindikatorn negativ, vilket innebär att det nu är fler hushåll som tror på fallande bostadspriser än som tror på stigande. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,8 procent om ett år och sju procent planerar att binda räntan.

[ Annons ]

Av tillfrågade hushåll svarar 35 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 42 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger på 37 procent att jämföra med förra månadens nivå på 33 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 21 procent mot förra månadens nivå, 20 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,79 procent, att jämföra med 2,19 procent i julimätningen.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]