Trots att många hushåll misströstar när det kommer till bostadsmarknaden verkar det finnas ett ljus i tunneln. Enligt SEB:s Boprisindikator tror allt fler hushåll nu på en starkare utveckling för bostadspriserna i januari jämfört med föregående månad.
Publicerat 9 januari, 2012

Hushållen ser ljusare på bostadsmarknaden

Trots att många hushåll misströstar när det kommer till bostadsmarknaden verkar det finnas ett ljus i tunneln. Enligt SEB:s Boprisindikator tror allt fler hushåll nu på en starkare utveckling för bostadspriserna i januari jämfört med föregående månad.

SEB definierar Boprisindikatorn som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på minus 17, en uppgång med 7 enheter sedan förra månaden.

[ Annons ]

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på fallande bostadspriser under det närmaste året, jämfört med 50 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger kvar på 26 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 26 procent, att jämföra med 20 procent förra månaden.

– Stigande börskurser och inte riktigt lika dramatisk rapportering kring euron den senaste tiden ligger sannolikt bakom att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit något mindre negativ. Att hushållen skruvat ner sina ränteförväntningar bidrar också, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,78 procent, att jämföra med 2,25 procent i decembermätningen.

– Hushållen tror på Riksbankens prognos från december att reporäntan kommer att ligga kvar på dagens nivå ett år framåt. Marknaden, Konjunkturinstitutet med flera prognosmakare spår en väsentligt lägre reporänta, säger Gunilla Nyström.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 december till 4 januari 2012.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]