[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 15 september, 2020

Hushållen inte lösningen på effektbrist enligt ny rapport

Nationalekonomen Mattias Vesterberg visar i en ny SNS-rapport att elmarknaden står inför stora utmaningar, på grund av bland annat lokal effektbrist.

Elmarknaden har varit ansträngd under sommaren. Ett av problemen är överföringsmöjligheterna för produktionen av el från norra till södra Sverige. En åtgärd som sägs kunna lösa problemet är att de svenska hushållen anpassar sin konsumtion, så kallad efterfrågeflexibilitet. 

Ett sådant upplägg skulle innebära att hushållen anpassar sig till elkonsumtion till priset, som till exempel när reglerar temperaturen i hemmet, lagar mat, tvättar eller laddar sin elbil.

[ Annons ]

Men Mattias Vesterberg, forskare i nationalekonomi vid Umeå Universitet, tror inte att en mer aktiv och flexibel elanvändning i hushållen löser problemet med lokal effektbrist, eftersom det krävs större ekonomiska vinster för hushållen för att de ska bli en kraft att räkna med.

– Min och andras forskning tyder på att det här är en för naiv bild. Många hushåll är inte intresserade av att ändra sina vanor på det sätt som krävs för att efterfrågeflexibilitet ska bli en realitet på elmarknaden, säger han i en kommentar.

Mattias Vesterberg menar att om efterfrågeflexibilitet ska kunna vara en nyckel krävs större prisvariation, eller att exempelvis utrustning som automatiskt anpassar förbrukning efter priser och därmed tillgången på el blir billigare.

– Teknik och styrutrustning för automatiserad anpassning har potential att underlätta förändringar i förbrukning. Men för att det genomsnittliga hushållet ska investera i sådan utrustning behöver besparingarna vara mycket större. Och så är tyvärr inte fallet på dagens marknad, säger han.

I nästa nummer av Fastighetstidningen intervjuas Chalmersprofessorn Tomas Kåberger om detta. Där pekar han bland annat på vikten att styra mot timdebitering

– Så att man betalar för elen när man verkligen använder den. Att kunna styra lasterna blir då en besparingspotential, har man dessutom ett batteri så kan man spara åtskilligt med pengar utan att faktiskt förändra sin totala elkonsumtion, menar Tomas Kåberger.

Några lagändringar anser Tomas Kåberger inte är nödvändiga.

– Däremot behöver det klargöras vad elnätsbolagen får göra inom nuvarande marknadsreglering. Fastighetsägaren får såklart styra sin konsumtion som denne vill. Men det är inte helt klart om nätägaren får betala för att denne erbjuder effektflexibilitet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]