Boprisindikatorn sjunker marginellt, från 64 till 62, när något färre hushåll tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden – trots Riksbankens stora sänkning av reporäntan i början av juli.
Publicerat 11 augusti, 2014

Hushållen fortsätter att tro på prisuppgång

Boprisindikatorn sjunker marginellt, från 64 till 62, när något färre hushåll tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden – trots Riksbankens stora sänkning av reporäntan i början av juli.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator för augusti fortsätter att ligga på en hög nivå. Den sjunker från 64 till 62.

[ Annons ]

Mätningen, som kartlägger allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna utvecklas framöver, visar att 70 procent av de tillfrågade hushållen tror på stigande bostadspriser under det kommande året jämfört med förra månadens 71 procent.

Fler tror på fallande priser, 8 procent, än förra månaden (7 procent). Däremot har andelen som tror på stillastående priser minskat till 13 procent (15 procent förra månaden).

När det gäller räntorna tror genomsnittet av hushållen tror att reporäntan ligger på 0,45 procent om ett år, vilket är betydligt lägre än förra månadens nivå (0,84). Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 20 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent. Fyra procent har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är en fördubbling från förra månadens 2 procent.
– Hushållens förväntningar på reporäntan har anpassats nedåt efter Riksbankens sänkning. Det är naturligt och det anmärkningsvärda är snarare att dessa sänkta ränteförväntningar inte tryckt upp förväntningarna på huspriserna, säger SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson.

I landet skiljer sig synen på bostadspriserna. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet stiger till 72 från 70 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 51, en uppgång med åtta enheter från 43 förra månaden. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn stigit fyra enheter från förra månaden och ligger nu på 66. I Västra Götaland är indikatorn 63 vilket är en uppgång med fyra enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]