[ Annons ]

Det blir hushållen som får dra Sveriges ekonomi framåt när finanspolitiken stramas åt. Den slutsatsen dras i en ny konjunkturrapport från Fastighetsägarna Sverige som beräknar att den svenska ekonomin växer med 2,4 procent i år.
Publicerat 20 februari, 2014

Hushållen drabbas när finanspolitiken stramas åt

Det blir hushållen som får dra Sveriges ekonomi framåt när finanspolitiken stramas åt. Den slutsatsen dras i en ny konjunkturrapport från Fastighetsägarna Sverige som beräknar att den svenska ekonomin växer med 2,4 procent i år.

Den globala ekonomin är inne i en trög och osäker återhämtningsfas. Därför dröjer det svenska exportlyftet och företagens investeringar hålls tillbaka. När även finanspolitiken blir stram blir det hushållens som ska dra ekonomin. Svensk ekonomi växer med 2,4 procent i år och med 2,5 procent nästa år, enligt Fastighetsägarna Sveriges senaste konjunkturprognos.

[ Annons ]

– Tillväxtmarknadernas roll som världsekonomins draglok har minskat och tillväxten i de rika länderna vill inte riktigt ta fart, trots den mycket expansiva penningpolitiken. Det är oroande och kommer att tynga svensk export och företagens investeringsvilja, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.
Enligt Fastighetsägarna talar allt för att finanspolitiken kommer att bli ganska stram, framöver. Starka statsfinanser är ett centralt budskap i valrörelseretoriken från såväl moderater som socialdemokrater.

– Det blir konsumenterna som får dra den svenska ekonomin framåt. Och det kommer de att göra, men kanske inte med den kraft som många tror. Fortsatt hög arbetslöshet och myndigheternas strävan efter att göra det svårare och dyrare att låna håller tillbaka, säger Tomas Ernhagen.
Fastighetsmarknaden spås fortsätta att trotsa den svaga ekonomiska utvecklingen. Låg nivå på nyproduktion av bostäder och lokaler i kombination med en stabil sysselsättningsutveckling, har lett till låga vakanser och stabila hyror. Fastighetsägarna tror att den utvecklingen håller i sig och att intresset för fastigheter utanför städernas centrala delar blir allt intressantare för investerarna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]