Kooperativa hyresrätter i Piteå som producerats av Lindbäcks bygg, färdigställt 2010. Lindbäcks byggs eget fastighetsbolag växer och förvaltar numera omkring 2 000 lägenheter. Foto: Tomas Bergman.
Publicerat 26 januari, 2017

Husfabriken med träsmak

Antalet trähus har ökat kraftigt sedan det blev tillåtet att bygga flervåningshus i trä. Med en industrialiserad byggprocess går det att uppnå rejäla besparingar. Följ med till Lindbäcks bygg som förvandlar gran och fur till effektiva lägenheter.

Om ett år ska den nya ”superfabriken” stå klar. På Lindbäcks bygg i Piteå pågår ett intensivt arbete för att gå in i nästa fas av industriellt träbyggande.

[ Annons ]

– Vår produktionskapacitet kommer att tredubblas till runt 2 400 lägenheter per år, berättar vd Stefan Lindbäck när han visar runt i husfabriken i Öjebyn utanför Piteå.

Flervåningshus med trästomme står för ungefär tio procent av den totala produktionen, en andel som växt stadigt sedan Lindbäcks bygg började med industriellt byggande i början av 1990-talet. Först stomme i både betong och trä. Sedan 1997 enbart trästomme – gran och furu från skogarna i Övre Norrland.

– Förutom miljövinsterna är det rationellt och en garanti för hög kvalitet, förklarar Stefan Lindbäck och lyfter fram att träråvaran både är kostnadseffektiv och mindre energikrävande i byggprocessen.

– Efterfrågan har växt fram. När vi lade om inriktningen av företaget på 1990-talet fanns ingen erfarenhet av vår nisch med större fastigheter – enbart småhusbyggande av trä.

Numera talar trävaran nästan för sig själv med kvalitets- och miljöfördelar. Förädlingen av trä är relativt energisnål och energiåtgången under byggprocessen betydligt lägre än vid traditionellt byggande. Men i Lindbäcks byggs marknadsföring har den faktiskt en blygsam plats. Det är slutproduktens fördelar som lyfts fram.

Stefan Lindbäck framhåller gärna andra vinster med industriellt träbyggande.

– Det skapar jobb, inte minst på landsbygden, och välstånd när mer av träförädlingen sker inom landet.

lindbackspitea-1-web
Kooperativa hyresrätter i Piteå som producerats av Lindbäcks bygg, färdigställt 2010. Lindbäcks byggs eget fastighetsbolag växer och förvaltar numera omkring 2 000 lägenheter. Foto: Tomas Bergman.

Med åren har efterfrågan växt så stadigt att Lindbäcks bygg nu investerar närmare en halv miljard kronor i en ny fabrik vid Haraholmen i Piteå med driftsstart i januari 2018.

Med 40 000 kvadratmeter blir fabriken dubbelt så stor som i Öjebyn och logiskt nog med dubbelt så hög produktionskapacitet (en färdig volym varje halvtimme). Men med ungefär samma antal anställda vid båda fabrikerna.

– Utvecklingen i Öjebyn har gått från byggarbeten i olika stationer till en mer sammanhållen produktionslinje. I Haraholmen tar vi det ett steg längre med en 250 meter lång montagelinje.

Stolt visar Stefan Lindbäck oss runt i Öjebynsfabriken. Att den som är företagets själ ska finnas kvar efter storinvesteringen i Haraholmen har det inte varit någon tvekan om.

50 miljoner kronor investerar Lindbäcks bygg i Öjebyn för att förbättra flödet med bland annat en ny metodik för spackling och förbättrad logistik.

– Vi investerar runt 50 miljoner kronor i Öjebyn för att förbättra flödet med bland annat en ny metodik för spackling och förbättrad logistik, säger Stefan Lindbäck när vi når fabrikens slutstation.

De dubbla presenningarna – en mot smuts och en mot väta – dras över modulen innan lastning sker. Merparten gör 85-milaresan till huvudmarknaden kring Stockholm och Mälardalen.

Att leverera snabbt och i tid har varit ett signum för Lindbäcks. I Öjebyn har produktionstiden för en modul – från första moment till transport – gradvis kapats till nuvarande fyra till fem arbetsdagar.

När Fastighetstidningen kommer på besök råder extra febril aktivitet eftersom fabriken gått upp till tvåskift. För Lindbäcks är det ett sätt att skola in de nya medarbetare som egentligen rekryterats för att jobba i Haraholmen.

Runt 150 personer ska nyanställas och hälften av dem har redan rekryterats. Lindbäcks kommer att ha ungefär 400 anställda när den nya fabriken tas i drift.

Men då blir det bara ett skift igen – av hänsyn till arbetsmiljön.

Jag tror inte att det är bra för kroppen att jobba på oregelbundna tider och personalens välmående går först.

– Jag tror inte att det är bra för kroppen att jobba på oregelbundna tider och personalens välmående går först, säger Stefan Lindbäck.

Långsiktigt menar han att det är en strategi som även ger ekonomiska fördelar och pekar på enkelheten att rekrytera.

– Vi hade en rekryteringsomgång med 60 tjänster och fick 1 600 sökande, varav en fjärdedel kvinnor. Det hade vi aldrig varit i närheten av om vi inte byggt upp ett förtroende under många år som en bra arbetsgivare.

På vilket sätt då?

–Det handlar dels om den fysiska arbetsmiljön där vi aldrig tummar på att alla, oavsett kroppsstyrka, ska kunna jobba i varje del av produktionen, dels att vi har karriärmöjligheter inom företaget som gör att man vill stanna kvar.

lindbackspitea-5-web
Fjärde generationen lindbäckare. Stefan Lindbäck leder byggföretaget i Piteå in i en framtid med tredubblad produktion. Foto: Tomas Bergman.

Stefan Lindbäck är själv fjärde generationen ”lindbäckare” i företaget. Pappa Erik växlade över vd-uppdraget för fem år sedan efter 30 år på posten och kusinen Hans Lindbäck är vd för koncernens fastighetsbolag.

– Vi har aldrig jagat kortsiktiga vinster och det ser jag som en viktig förklaring till vår tillväxt.

På senare år har Lindbäcks även byggt upp ett eget bestånd av hyresrätter och är med runt 2 000 lägenheter en stor fastighetsägare i Norr- och Västerbotten.

Lindbäcks förvaltar omkring 1 000 studentlägenheter i Luleå och 450 hyresrätter i Piteå. Företaget planerar även för bestånd i Umeå.

Runt 10 procent av produktionen går till att bygga upp det egna beståndet, 20 procent blir bostadsrätter i projekt som drivs av Lindbäcks och 70 procent levereras till externa beställare.

De senaste åren har ett kontrakt med Rikshem om 3 000 lägenheter dominerat produktionen. Ungefär hälften av lägenheterna har levererats.

Med stora avstånd till kunderna i Mellansverige är ökade transportkostnader ett orosmoment. Fabriken i Haraholmen är anpassad för sjötransporter som komplement till lastbilarna.

Både höjda farledsavgifter från Sjöfartsverket och den planerade kilometerskatten kan påverka Lindbäcks bygg.

– För vår del skulle kilometerskatten ge merkostnader på åtta miljoner kronor per år och det känns märkligt med en så kraftig skattehöjning när vi byggt upp en unik industriell produktion med hållbart byggande i trä, säger Stefan Lindbäck.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]