Så här kan kvarteret komma att se ut framöver. Visionsbild: Alma arkitekter på uppdrag av Vasakronan.
Publicerat 27 november, 2017

Hugin får nytt liv

Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och nu även Länsstyrelsen Uppsala kommun har flyttat. Nu har Uppsala kommun stora planer för ett mer varierat stadsliv i kvarteret Hugin.

Bebyggelsen i kvarteret Hugin har sedan 1970-talet använts för kontorsverksamhet. Bebyggelsen har därför varit anpassad för stora hyresgäster som Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen. I samband med att de nu flyttat ska kvarteren istället fyllas med 400 nya bostäder, nya lokaler för handel, kontor och förskola samt ett nytt parkstråk hela vägen från järnvägen till Fyrisån.

[ Annons ]

– Nu får vi goda förutsättningar att bygga ut innerstan söderut och koppla ihop stadskärnan med Kungsängen. Det rimmar väl med målet att få en större, levande innerstad och knyta samman stadens olika delar, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Uppsala kommun är i full gång med det nya planprogrammet som innebär att man tar ett helhetsgrepp på området och ger kvarteret en helt ny struktur. Kvarteret Hugin ligger centralt och närheten till Resecentrums södra uppgång ger möjligheter för att pendla både till och från andra delar av Mälarregionen.

– Det går bra för Uppsalas företag och vi behöver bygga fler kontor och andra lokaler för att möta efterfrågan och nå vårt mål om 2 000 nya arbetstillfällen per år. Hugin ligger i ett attraktivt område, centralt i staden. Här kommer många att vilja bo och arbeta, säger Erik Pelling.

Om allt går som planerat kan den första detaljplanen för kvarteret Hugin antas 2019.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]