Publicerat 6 maj, 2021

Hufvudstadens förvaltningsresultat sjönk i första kvartalet

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 459,0 miljoner kronor (482), en minskning med 4,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 287,5 miljoner kronor (345), en minskning med 16,7 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -236 miljoner kronor (-929).

Resultatet före skatt var 18,3 miljoner kronor (-617).

Resultatet efter skatt blev 14 miljoner kronor (-499).

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-2,42).

Värdet på fastighetsbeståndet bedöms per den 31 mars uppgå till 45 552 miljoner (45 637 vid årsskiftet). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet för främst fastigheter med betydande andel butiker och restauranger.

Den totala hyresvakansgraden per den 31 mars 2021 var 8,3 procent (8,2 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 10,2 procent (9,8 vid årsskiftet).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 171 kronor (178).

Hufvudstaden, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter459,0482-4,8%
Förvaltningsresultat287,5345-16,7%
Resultat före skatt18,3-617
Nettoresultat14-499
Resultat per aktie, kronor0,07-2,42
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor171178-3,9%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]