Publicerat 18 februari, 2021

Hufvudstaden rapporterar minskad vinst, sänker utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering avser information om påverkan på resultatet)

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 453,9 miljoner kronor (488,8), en minskning med 7,1 procent mot föregående år.

Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Bruttoresultatet för fastighetsförvaltningen, driftnettot, uppgick till 307,4 miljoner kronor (344,1), en minskning med 10,7 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före värdeförändringar, förvaltningsresultatet, uppgick till 285,9 miljoner kronor (338,5), en minskning med 15,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -605,4 miljoner kronor (1 335,6).

Resultatet efter skatt blev -458,9 miljoner kronor (1 101,7).

Resultat per aktie hamnade på -2,27 kronor (5,34).

Bolaget skriver om covid-19-påverkan att den har lett till en försvagad betalningsförmåga hos hyresgästerna inom butik och restaurang.

Som en följd av detta har bolaget gett cirka 31 miljoner kronor i hyresrabatter under fjärde kvartalet. För helåret landar siffran på cirka 123 miljoner kronor efter ersättning från staten. Utöver hyresrabatterna har också ökade kostnader för hyres- och kundförluster haft en negativ påverkan på resultatet.

I utdelning föreslås 2,50 kronor (3,90). Utdelningen är sänkt mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och ett lägre resultat under 2020.

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 173 kronor (185).

Hufvudstaden, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter453,9488,8-7,1%
Driftöverskott307,4344,1-10,7%
Förvaltningsresultat285,9338,5-15,5%
Resultat före skatt-605,41 335,6
Nettoresultat-458,91 101,7
Resultat per aktie, kronor-2,275,34
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor173185-6,5%
Utdelning per aktie, kronor2,503,90-35,9%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]