Publicerat 23 augusti, 2021

Hufvudstaden ökar förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 465,4 miljoner kronor (392,8), en ökning med 18,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 353,8 miljoner kronor (278,5), en ökning med 27,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 341,5 miljoner kronor (266,6), en ökning med 28,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 950,7 miljoner kronor (-718).

Resultatet efter skatt blev 755,7 miljoner kronor (-583,0).

Resultat per aktie hamnade på 3,73 kronor (-2,83).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 175 kronor (175).

Hufvudstaden, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter465,4392,818,5%
Driftöverskott353,8278,527,0%
Förvaltningsresultat341,5266,628,1%
Resultat före skatt950,7-718
Nettoresultat755,7-583,0
Resultat per aktie, kronor3,73-2,83
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor1751750,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]