Publicerat 7 maj, 2020

Hufvudstaden ökar förvaltningsresultatet något i första kvartalet, negativa värdeförändringar tynger (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Hufvudstaden ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet något i första kvartalet 2020. Nettoresultatet tyngdes av negativa värdeförändringar på fastigheter.

Hyresintäkterna steg till 482 miljoner kronor (472), en ökning med 2,1 procent mot föregående år. Inklusive parkeringsintäkter var nettoomsättningen 501 miljoner kronor (493).

Bruttoresultatet var 356 miljoner kronor (351), en ökning med 1,4 procent.

Förvaltningsresultatet steg till 345 miljoner kronor (340), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -617 miljoner kronor (645). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med -929 miljoner kronor (332) och värdeförändringar på räntederivat med noll miljoner kronor (2,2).

Resultatet efter skatt blev -499 miljoner kronor (500). Resultat per aktie hamnade på -2,42 kronor (2,42).

Aktuellt substansvärdet, EPRA NNNAV, steg till 178 kronor per aktie (170) per den 31 mars. Vid årsskiftet var substansvärdet 185 kronor per aktie.

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (6,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,7 procent (2,3).

Smittspridningen av covid-19 har resulterat i stora effekter på samhället och dess ekonomiska utveckling. Åtgärder för att stoppa smittspridningen har drabbat flera branscher. Påverkan har varit stor för bland annat sällanköpsvaruhandeln och restauranger som upplevt betydande försäljningstapp sedan mitten av mars. Det gäller även Hufvudstadens fastigheter med butiker och restauranger, främst NK-varuhusen och gallerian Femman. Det medför att förmågan att betala lokalhyran har försämrats.

"I slutet av kvartalet fick covid-19 en betydande påverkan på sällanköpsvaruhandeln. Effekterna är svårbedömda men marknadshyresnivåerna bedöms, i alla fall temporärt, påverkas negativt", skriver Hufvudstaden om hyresmarknaden i Stockholm i delårsrapporten.

"Effekterna av covid-19 är, precis som i Stockholm, svårbedömda men butikshyresmarknaden bedöms försvagas i närtid", skriver bolaget om hyresmarknaden i Göteborg.

Hufvudstaden, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter4824722,1%
Förvaltningsresultat3453401,5%
Resultat före skatt-617645
Nettoresultat-499500
Resultat per aktie, kronor-2,422,42
Substansvärde, EPRA NNNAV, per aktie, kronor1781704,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]