Malin Danielsson (L). Foto: Huddinge kommun.
Publicerat 31 oktober, 2016

Huddinge ska färdigställa 1250 bostäder per år

Huddinge har tagit fram ett förslag för kommunens samhällsbyggnadsprojekt de kommande tre åren. Planen är att 1 250 bostäder ska vara inflyttningsklara varje år fram till 2019.

Under åren 2017-2019 kommer i snitt 1 250 nya bostäder om året vara inflyttningsklara. Samtidigt går planeringen för Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd in i ett intensivare skede.

[ Annons ]

– Huddinge växer väldigt mycket just nu och vi vill bära ledartröjan för södra Stockholms utveckling. 1250 bostäder per år kommer stå klara i Huddinge samtidigt som vi bygger ut infrastruktur, skolor, förskolor och idrottshallar, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, i ett pressmeddelande.

Planen är uppdelad i tio geografiska områden för att det ska vara lätt att skapa sig en tydlig överblick. För varje område redovisas den planerade utvecklingen fram till år 2030 i form av en befolkningsprognos, och behov av exempelvis bostäder, infrastruktur och skolor.

– Den största delen av tillväxten kommer att ske i centrala Huddinge, Kungens kurva och inte minst i Flemingsberg där en ny stadskärna med handel, kultur, utbildning och resecentrum planeras. Men även övriga delar av kommunen kommer att växa under de kommande åren, säger Malin Danielsson (L).

Projekten som är aktuella i de olika områdena spänner över ett brett fält. I Kungens kurva väntas en ny detaljplan för Ikeas fastigheter vinna laga kraft och programarbete för bostäder starta. I centrala Huddinge fortsätter Storängen byggas ut med nya bostäder, skolor och förskolor. Mellan Kungens kurva och Flemingsberg kommer nya storregionala förbindelser i form av Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn planläggas.

I Glömstadalen planeras en helt ny stadsdel under förutsättning att Spårväg syd byggs och i östra kommundelen pågår bland annat planläggning för verksamheter vid entrén till Skogås samt för utökning av Länna verksamhetsområde.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]