[ Annons ]

Foto: Huddinge kommun
Publicerat 27 mars, 2018

Huddinge satsar på gångvägar

Gångvägarna i Huddinge ska bli både säkrare och mer attraktiva. Därför har kommunen nu tagit fram en gångplan för att resorna till fots ökar från 32 procent till 50 procent fram till 2030.

Motiveringen som ligger till grund för Huddinge kommuns nya gångplan är att gångtrafik är ”det är det mest yteffektiva, klimatsmarta och jämställda transportslaget, som dessutom ger positiva hälsoeffekter.”

[ Annons ]

– Det ska vara tryggt, säkert och attraktivt att ta sig till fots i Huddinge. Inte minst för alla barn, unga och äldre som ofta använder kommunens gångvägar, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Gångplanen är dels en del av Huddinges översiktplan för 2030 och dels en del av kommunens trafikstrategi, som båda säger att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras och andelen resor med hållbara transportslag ska öka. Det övergripande målet är att gångtrafiken ska öka från 32 procent 2016 till 50 procent år 2030.

– Det handlar om planera samhället utifrån gångtrafikanternas behov, att skapa och upprätthålla gångvänliga miljöer samt uppmuntra till ett beteende där det är naturligt och självklart att gå, säger Jack Lu, trafikplanerare, Huddinge kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]