Foto: HSB
Publicerat 7 mars, 2018

HSB: Orättvis prissättning på mark

Bostadsrättsföreningar borde få friköpa marken på samma villkor som villaägare menar vd och styrelseordförande för HSB i Malmö. De anser att Malmö med högre tomträttsavgälder driver upp avgifterna för de boende.

Det är i ett debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet som Claes Caroli, styrelseordförande för HSB i Malmö och Michael Carlsson, vd för HSB i Malmö och föreslår ett så kallat ”friköpsfönster” för bostadsrättsföreningarna i Malmö, alltså ett erbjudande om att friköpa tomten till ett lägre pris.

[ Annons ]

”Priset för marken avgör Malmö stad och här råder en stor orättvisa. En bostadsrättsförening måste betala en summa som motsvarar hela marktaxeringsvärdet, medan villaägare bara behöver betala hälften. Hur kan sådana villkor stämma överens med likställighetsprincipen, att kommuner inte får särbehandla invånare?”, skriver debattörerna.

Tomrättsavgälderna skrevs upp senast 2008 och nu ska ny taxering ske vilket oroar bostadsrättsföreningarna. Det finns flera fastigheter i Malmö är byggda på kommunal mark som nu är sjuttio år gamla avtal går ut kan resultatet bli att ett stort antal bostadsrättsföreningar måste betala betydligt mer än idag. Totalt berörs 410 bostadsrättsföreningar i Malmö.

”Att som Malmö stad dessutom sälja de tomter som bostadsrättsföreningarna ligger på till cirka 75 procent av marknadsvärdet, det vill säga 100 procent av marktaxeringsvärdet, är en märklig konstruktion. I praktiken finns ju bara en köpare. Rimligtvis kan staden inte sälja tomten till någon annan än bostadsrättsföreningen”, skriver Claes Caroli och Michael Carlsson

Andréas Schönström (S) ordförande Tekniska nämnden på Malmö stad anser inte det är rimligt att en bostadsrättsförening ska få samma subvention vid friköp som en villaägare.

– En villaägare måste enskilt bära kostnader för sitt boende, för en bostadsrättsförening med många medlemmar utjämnas det per kvadratmeter. Samma resonemang är det även i Stockholm och i Göteborg, även om det kan skilja lite i olika värderingar.

Han påpekar att priserna för bostadsrätter i Malmö ligger nära de som är för villor per kvadratmeter, men varje brf-ägare står för en liten del som är taxeringskostnaden för marken.

Malmö stad utreder dock om man ska upplåta mark billigare till de som vill bygga bostadsrätter i områden där det idag är många hyreslägenheter och vice versa.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]