Falun Foto: Shutterstock.
Publicerat 13 december, 2017

HSB köper byggrätter av Samhällsbyggnadsbolaget

HSB förvärvar 10 000 kvadratmeter byggrätter för bostadsändamål av Samhällsbyggnadsbolaget i stadsdelen Born i Falun. Området är under utveckling och ska rymma både bostäder, service och ett parkområde intill Faluån.

HSB planerar för ca 100 lägenheter i området till medlemmar och bosparare.

[ Annons ]

– Inom ramen för HSB Dalarnas markförvärvsstrategi utvärderar vi ständigt attraktiva lägen i Dalarna. Efterfrågan och betalningsviljan tillsammans med det geografiska läget gör att vi nu beslutat oss för att delta i utvecklingen av området Born i Falun, säger Maria Engholm, vd för HSB Dalarna.

– Falun är en av de orter vi ser som intressanta i vårt samarbete med HSB Dalarna och det är roligt att vi nu får chansen att bygga fler bostäder där genom detta förvärv, säger Ulf Kullén, regionchef Nord på HSB Projektpartner som är HSB:s nationella nyproduktionsbolag.

Detaljplanearbetet pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018–2019.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]