Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.
Publicerat 4 december, 2018

HSB höjer hållbarhetskraven vid nyproduktion

Med hjälp av ett hållbarhetsindex med en tuff basnivå ska HSB säkerställa att alla projekt går längre än vad certifieringar och lagstiftning kräver.

– Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är betydande och vi ska göra vad vi kan för att minska den, samtidigt som vi utvecklar det goda boendet. Vi tror att vi på HSB gör störst skillnad genom att ha en ambitiös basnivå för all nyproduktion, för att sedan successivt höja ambitionerna, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund, i en kommentar.

[ Annons ]

HSB:s hållbarhetsindex bygger på de åtta strategiska hållbarhetsmål som organisationen beslutade om för nyproduktionen 2017. Alla nya bostäder ska från och med nu projekteras, värderas och följas upp enligt indexet och ambitionen är att alla som minst ska nå basnivån inom de åtta hållbarhetsmålen.

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad har länge använts för hållbarhetsstyrning och kvalitetssäkring i HSB:s nyproduktion och kommer att användas även framöver som en integrerad del av det mer omfattande hållbarhetsindexet.

– Nu utmanar vi oss själva ytterligare genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter för att möta människors förväntningar på möjligheten att leva och bo hållbart, säger Magnus Ulaner.

Installation av solceller, laddplatser för elbilar, beräkning av klimatpåverkan, grönytor som levererar biologisk mångfald och att inbyggda material miljöbedöms är några exempel på konkreta åtgärder som finns med på basnivån i HSB:s hållbarhetsindex.

Fakta: HSB:s åtta mål för nyproduktion
·      Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
·      Ekosystemtjänster och klimatanpassning
·      Hållbart resande
·      God innemiljö och sunda material
·      Socialt hållbart boende
·      Bidra till sysselsättning.
·      Effektiv hållbarhetsstyrning
·      Ansvar i leverantörsledet

Dessa ingår i HSB:s strategi för hållbar tillväxt och bidrar till de svenska miljökvalitetsmålen och FN:s globala hållbarhetsmål.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]