[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 april, 2016

Hovrättens dom: Hyresvärden får rätt

Svea hovrätt har fattat beslut i en dom som rör ombyggnation av ett antal hyresrätter i John Mattsons fastighet på Lidingö. Hovrätten fastställer hyresnämndens beslut och ger hyresvärden rätt att utföra renoveringarna.

–  Vi är väldigt glada att äntligen få komma igång med de här renoveringarna som vi har väntat på länge, säger Siv Malmgren, vd på John Mattson.

[ Annons ]

Det handlar om ett 50-tal lägenheter i John Mattsons fastighet på Barkassvägen på Lidingö som är i behov av renovering. Efter att hyresnämnden prövat ärendet och gett hyresvärden rätt valde 13 hyresgäster att skicka in en överklagan till Svea Hovrätt.

Under torsdagen kom domen som fastställde hyresnämndens beslut och gav John Mattson rätt att genomföra renoveringarna.

Siv Malmgren är mycket nöjd över att beslutet innehöll så pass underbyggda och tydliga förklaringar till beslutet, vilket även Fastighetsägarna Stockholms chefsjurist Marie Öhrström instämmer i.

–  Beslutet är välformulerat och beskriver pedagogiskt vilka skyldigheter och rättigheter som gäller vid renovering av bostadslägenheter. Även om beslutet befäster sedan tidigare etablerad praxis är det viktigt med ett tydligt besked från hovrätten, säger Marie Öhrström.

Men Hyresgästföreningen är kritiska till Svea Hovrätts beslut och menar att domen visar att hyresgästerna inte har någon möjlighet till inflytande.

–  Dagens beslut visar att hyresgästernas inflytande bara är en chimär. Det krävs en verklig förändring av lagstiftningen om detta inflytande ska bli något annat än symboliskt, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

I det aktuella fallet fann hovrätten att renoveringen inte gick längre än att lägenheterna får en standard som hyresgäster normalt förväntar sig av en modern lägenhet, samt att hyresvärden hade tungt vägande skäl för de åtgärder man ville genomföra.

–  Det var inte fråga om obefogade lyxrenoveringar, säger Marie Öhrström, chefsjurist, Fastighetsägarna Stockholm.

–  Hovrätten konstaterar också att hyresgästerna skyddas mot omotiverade hyreshöjningar genom att den nya hyran bestäms efter förhandlingar mellan parterna eller efter en bruksvärdesprövning i hyresnämnden. Dessutom hänvisar hovrätten till bestämmelserna om intrappning av hyreshöjningar. Att påstå att hyresgästerna saknar skydd stämmer helt enkelt inte.

Siv Malmgren, vd för John Mattson, säger att renoveringarna är en nödvändig uppgradering för att inte riskera vattenskador i fastigheten.

–  För det här huset som är från 50-talet gör rördragningen att vi måste plocka bort köksskåpen som är platsbyggda.

Hur stora tror du att hyreshöjningarna kommer att bli? 

–  Den nya hyresnivån är inte fastställd men min bedömning är att det sannolikt kommer att innebära en hyreshöjning på 40-50 procent.

Vad tänker du om den hyresmodell som finns idag? 

–  Självklart hade vi velat ha en friare hyressättning som hade tillåtit en större flexibilitet.

Vad har du att säga till de hyresgäster som känner att de inte kommer ha råd att bo kvar? 

–  Jag har full förståelse för att det kan kännas dramatiskt för våra hyresgäster med en sådan höjning. Men i det här läget så måste renoveringarna göras. För de hyresgäster som har en väldigt låg inkomst så finns det bostadsbidrag. Vi erbjuder även andra alternativa lägenheter i vårt bestånd för den som vill byta till något billigare. För de som bor i en större lägenhet finns alltid möjligheten att kunna byta till en mindre lägenhet, avslutar Siv Malmgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]