[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 21 januari, 2021

Hovrätten räddade garageplatsen

En hyresvärd måste kunna visa att det finns tungt vägande skäl för att kunna säga upp en garageplats om den ingår i ett hyresavtal. Det visar ett beslut som nyligen togs där hovrätten ändrade hyresnämndens beslut.

För cirka ett år sedan valde en hyresvärd att säga upp en garageplats som inte användes då utrymmet behövdes till förvaring av maskiner, redskap och vitvaror. Parkeringsplatsen plus en p-plats utomhus ingick i hyresavtalet och debiterades via hyran. Hyresvärden erbjöd hyresgästen en sänkning av hyran med ett belopp motsvarande den del som avsåg garageplatsen. Men hyresgästen, som planerade att skaffa en motorcykel, ville ha kvar sin garageplats och accepterade inte uppsägningen.

Ärendet prövades i hyresnämnden som ansåg att hyresvärden hade skäl för att ta garageplatsen i anspråk och därmed fick göra ändring i hyresavtalet. Hyresgästen överklagade till hovrätten, vilket ledde till att beslutet ändrades. Hovrätten ansåg att de skäl hyresvärden redovisat inte kunde anses tillräckligt tungt vägande för att det skulle vara skäligt att villkoret om garageplats skulle upphöra.

[ Annons ]

Hovrätten skriver i sin dom att tillgång till garageplats i allmänhet är en viktig del av ett hyresförhållande och pekar även på att garageplatsen förekommit som ett villkor sedan bostads-hyresavtalet ingicks för 19 år sedan. Vidare menar hovrätten att det saknas närmare utredning kring hyresvärdens behov av utrymmet och eventuella alternativ

– Fallet visar på den avvägning som sker mellan hyresgästens och hyresvärdens intressen och hur styrkan i respektive intresse ställs mot varandra. I detta fall ansågs inte behovet som angeläget. Hade det varit fråga om att utrymmet behövdes för att bygga hiss eller att utrymmet hade behövts för ombyggnad föranledd av myndighetsbeslut eller liknande så hade hyresvärdens skäl varit mycket tyngre, säger Diana Ercegovic, chefsjurist på Fastighetsägarna Syd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]