[ Annons ]

Einar Mattssons hyresgäster i Stockholm får inte direktförhandla om sina hyror. Nu har Svea hovrätt slagit fast hyresnämndens beslut, trots att en majoritet av hyresgästerna var positiva till förslaget om en förutbestämd hyra i tio år.
Publicerat 20 maj, 2015

Hovrätten fastställer nej till förutbestämd hyra

Einar Mattssons hyresgäster i Stockholm får inte direktförhandla om sina hyror. Nu har Svea hovrätt slagit fast hyresnämndens beslut, trots att en majoritet av hyresgästerna var positiva till förslaget om en förutbestämd hyra i tio år.

2013 erbjöd Einar Mattsson sina hyresgäster i det nybyggda hyreshuset vid Skrapan på Södermalm i Stockholm att teckna individuella avtal med en förutbestämd hyra i 10 år. En majoritet av hyresgästerna accepterade erbjudandet. I ett beslut från Svea hovrätt fastställs nu att de kollektiva hyresförhandlingarna har ett större skyddsvärde och att direktförhandlingen alltså inte tillåts.

[ Annons ]

Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk är besviken både över hovrättens beslut, och över det kollektiva hyresförhandlingssystemet i Stockholm.

– Årets hyresförhandlingar startade för nio månader sedan och pågår än. Intentionerna bakom den senaste förändringen av hyreslagstiftningen har intresseorganisationerna på bostadsmarknaden varit oförmögna att förvalta. Nu måste lagstiftaren åter kliva in, säger Stefan Ränk.

Bakgrunden till fallet är att Einar Mattsson ville lämna ett alternativt erbjudande till hyresgästerna i den då nybyggda hyresfastigheten som ännu inte hade någon fastställd förhandlingsordning. Erbjudandet innebar att hyran endast skulle höjas med 1 procent per år under som längst tio år framåt, och att Einar Mattsson 18 månader före villkorstidens utgång förband sig att presentera förslag till nya hyresvillkor.

I övrigt gäller hyreslagen vilket bland annat innebär besittningsskydd, hyresgästens rätt att säga upp hyreskontraktet, möjligheten att få tvister prövade i hyresnämnden med mera.Villkoret för erbjudandet var att fastigheten inte skulle omfattas av en förhandlingsordning.

Einar Mattsson genomförde en egen enkätundersökning bland hyresgästerna där hyresvärdens förslag ställdes mot förslaget om förhandlingsordning. I Hyresgästföreningen enkät som skickades ut innan Einar Mattssons enkät gavs endast möjlighet att ta ställning för eller emot förhandlingsordning.

Av 71 hyresgäster svarade 48 på Einar Mattssons enkät varav 33 förordade Einar Mattssons förslag. I Hyresgästföreningens enkät svarade endast 12 att de vill ha en förhandlingsordning.

– Vi hoppas på att vi kan gå mot en utveckling där möjligheten för fastighetsägare och hyresgäst att själva komma överens om villkor för hyresförhållandet. Vi är övertygade om att det är så man långsiktigt utvecklar hyresrätten som boendeform. Idag står lagstiftningen och intresseorganisationerna mellan oss och hyresgästen, avslutar Stefan Ränk.

Tidigare i Fastighetstidningen:

Nej till direktförhandling

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]