Stena Fastigheter beviljas hyreshöjningar på upp till 60 procent efter renoveringar av sina bostäder på Norra Kvarngärdet i Uppsala. Det har Svea hovrätt slagit fast.
Publicerat 26 november, 2012

Hovrätten fastställer hyreshöjning på upp till 60 procent

Stena Fastigheter beviljas hyreshöjningar på upp till 60 procent efter renoveringar av sina bostäder på Norra Kvarngärdet i Uppsala. Det har Svea hovrätt slagit fast.

Tidigare i år beviljade Hyresnämnden Stena Fastigheter att genomföra hyreshöjningar på upp till 60 procent i samband med en planerad renovering av bostäder i på Norra Kvarngärdet i Uppsala. Beslutet motsattes av Hyresgästföreningen, och 43 hushåll överklagade hyresnämndens beslut. Nu har frågan avgjorts i Svea hovrätt som beslutat till Stena Fastigheters fördel.

[ Annons ]

– Det är väldigt tråkigt att hovrätten inte tar hänsyn till hyresgästernas intressen utan åter går på fastighetsägarens linje. Beslutet riskerar att innebära att många kan behöva flytta, kanske redan innan årsskiftet, säger hyresgästernas ombud, Marcus Kjellin på Hyresgästföreningen.

En genomgång som Hyresgästföreningens förbund gjort visar att hyresgästerna ytterst sällan vinner fall där de överklagat ärenden i ombyggnadsfrågor. Organisationen menar att lagstiftningen måste förändras.

Månadshyran för en normallägenhet på tre rum och kök på cirka 75 kvadratmeter höjs under början av 2013 från cirka 5 500 kr till cirka 8 400 kr.

Den fastställda upptrappningen för hyresgäster som återflyttat till sina ursprungliga lägenheter efter ombyggnationen innebär att deras hyra begränsats till 80, 90 respektive 95 % av fastställd hyra under en övergångstid på tre år.

– Av den aktuella hyressättningsprocessen kan Stena Fastigheter dra den slutsatsen att bolagets bedömning av hyresnivåerna för ombyggda lägenheter i Norra Kvarngärdet varit riktig, säger Nils Pers, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Beslutet gäller samtliga lägenheter i etapp ett av Stena fastigheters renovering på Norra Kvarngärdet. Beslutet kommer att ligga till grund för förhandlingen av hyrorna i kommande etapper.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]