Hötorgshallen i Stockholm ska genomgå en omfattande renovering och dessutom energieffektiviseras. Idag förbrukar fastigheten lika mycket energi som 275 ­normalstora villor använder under ett år.
Publicerat 22 juni, 2011

Hötorgshallen energieffektiviseras

Hötorgshallen i Stockholm ska genomgå en omfattande renovering och dessutom energieffektiviseras. Idag förbrukar fastigheten lika mycket energi som 275 ­normalstora villor använder under ett år.

Fastigheten Beridarebanan 10 i Stockholm som bland annat inrymmer salu­hallen är en stor energislukare. Fastigheten omfattar ca 10 000 kvadratmeter och använder cirka 6,6 GWh energi per år. Det motsvarar lika mycket energi som 275 ­normalstora villor använder under ett år.

[ Annons ]

I samband med renoveringen av Hötorgshallen ska fastigheten Beridarebanan 10 genomgå en omfattande energieffektivisering. Bengt Dahlgren Stockholm AB medverkar som miljösamordnare i projektet och har även anlitats för att projektera processkyla.

Uppföljning mot ställda miljö- och energikrav kommer att ske under resterande byggprocessen, bland annat genom besök på byggarbetsplatsen. Då verksamheten i saluhallen ska pågå under byggprojektet är störningar som damning och buller viktiga att minimera under byggtiden. Projektet har även höga målsättningar gällande källsortering av avfall under byggproduktionen, vilket ställer höga krav på logistik.

Tekniska installationer för saluhallen är mestadels från slutet av 50-talet och den obligatoriska ventilations-kontrollen är underkänd till stora delar. Ventilationen är undermålig i vissa utrymmen och värmeåtervinning av frånluft saknas i beredningsdel och garage. Kyldiskar kyls till stor del av handlarnas egna kylmaskiner, vilket ger ett värmeöverskott i hallen och en bullrig miljö.

Under vintertid är det problem med kallras ner i saluhallen. Överskottsvärme från det befintliga processkylsystemet tas inte tillvara utan kyls bort med fjärrkyla. Den befintliga belysningen är gammal och i behov av utbyte. Förutom att rusta Hötorgshallen med beredningsdel samt anpassa gatuplanet till saluhall så ingår även upprustning av tekniska system som försörjer Filmstaden.

Aggregaten som försörjer Filmstaden är ifrån 1995, men har dåliga verkningsgrader. Nya energieffektiva ventilationsaggregat ska förse både saluhallen och Filmstaden med behandlad luft. Styr- och reglerutrustningen som styr de tekniska systemen i Beridarebanan 10 är gammal och uttjänt, denna ska också bytas ut för att bättre kunna styra och driftoptimera fastigheten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]