[ Annons ]

Pandox VD Anders Nissen menar att managementavtalen i hotellbranschen hämmar värdetillväxten. Istället vill han se incitamentsbaserade hyresavtal.
Publicerat 17 september, 2014

"Hotellbranschen behöver en ny avtalsstruktur"

Pandox VD Anders Nissen menar att managementavtalen i hotellbranschen hämmar värdetillväxten. Istället vill han se incitamentsbaserade hyresavtal.

– Hotellfastighetsägare bör successivt fasa ut managementavtal till förmån för incitamentsbaserade hyresavtal. Dagens ordning med managementavtal bromsar hotellfastighetens lönsamhet och värdetillväxt, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

[ Annons ]

Traditionella managementavtal bygger på att fastighetsägaren uppdrar åt ett varumärke att driva hotellet mot en förvaltningsavgift, ofta som en andel av hotellets försäljning. I vissa fall betalar fastighetsägaren utöver detta även ut en avgift som baseras på hotellets resultat, men denna utgör i allmänhet en mindre del.
– Eftersom omsättningens och distributionsstrategier styr varumärkenas vinst innebär avtalsstrukturen naturligtvis att bolagen fokuserar på att maximera intäkterna. Frågor kring produktivitet, lönsamhet och smarta investeringar hamnar i skymundan, något som går stick i stäv med fastighetsägarens intressen då dessa frågor är de viktigaste kriterierna för värdetillväxt i en hotellfastighet, säger Anders Nissen.

Anders Nissen säger att när managementavtal tillämpas står fastighetsägaren för hela verksamheter och alla investeringar, och operatören delar varken risk eller investeringar. Lösningen är, enligt Anders Nissen,incitamentsbaserade hyresavtal. Den hyra operatören betalar baseras på rörelsens omsättning, och kostnader för investeringar och produktutveckling fördelas på ett sätt som skapar gemensamma drivkrafter.
– Avtalsformen ger incitament för operatören att driva lönsamheten genom att öka intäkter, minska kostnader och satsa på långsiktiga investeringar i produkten, säger han. Parterna delar både på upp- och nedsida där kapital, potential och risk är i rimlig balans mellan parterna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]