Sandvikens stadskärna är den som ökat mest bland kommuner under 50 000 invånare, hela 11, 4 procent.
Publicerat 16 oktober, 2019

Hotell och restauranger håller stadskärnorna vid liv

En svag, men trots allt en ökning av försäljningen i svenska stadskärnor. Men vissa branscher har det tufft. Det visar Cityindex för 2018 som presenterades på Nordic Property Expo.

Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade med 0,4 procent under 2018. Det är resultatet av den kartläggning som HUI Research, på uppdrag av Fastighetsägarna, gjort av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga 104 stadskärnor. Detta är första gången samtliga landets stadskärnor granskas inom ramen för Cityindex. Med det menas Tätorter med 10000 invånare eller fler. Totalt omfattas 124 svenska tätorter.

[ Annons ]

Helena Olsson, Chef stadsutveckling samhälle Fastighetsägarna Stockholm, understryker att det inte i första hand är för topplistorna över orter som man gör undersökningen.

– Stadskärnornas utveckling speglar människors önskemål och beteenden. För att fastighetsägarna ska kunna möta det behövs det kunskap. Detta kan också tjäna som ett viktigt underlag när kommunerna ihop med fastighetsägare och näringsliv ska jobba med stadskärnornas erbjudande, säger Helena Olsson.

Undersökningen visar tydligt hur nya konsumtionsmönster förändrar stadskärnorna. Även om försäljningen i stadskärnorna gjorde en marginell ökning 2108, så syns en tydlig nedgång inom vissa branscher.

Klädhandeln samt hem- och fritidshandeln hade det tufft. Modebranschen tappade mest, hela 2,9 procent. Det beror dels på ett förändrat konsumentbeteende med ett minskat intresse för dessa, dels på en allt tuffare konkurrens från andra kanaler som köpcentrum, handelsområden och e-handel.

Hotell var den bransch som växte starkast med en tillväxt om nästan fyra procent.

– Detta befäster en utveckling vi sett under en längre tid med mindre handel och mer möten i stadskärnorna. Men vi kan också se hur utvecklingen inom hotell- och restaurangnäringen sakta börjar dämpas, säger Helena Olsson.

I rapporten skriver man att ”framtidens stadskärna hittar vi om vi tittar i backspegeln.” Med det menar man en återgång till en tid innan handeln flyttade till stora lokaler, köpcentrum och externa handelsområden.

– Jag tror att de butiker som fortfarande har en fördel av att ligga i stadskärnan, eftersom det är den plats som är tillgänglig för flest människor, kommer att efterfråga andra typer av ytor. Vi kommer att gå mer mot mindre butiker med ett större serviceerbjudande, säger Helena Olsson.

Flera av de städer som växer snabbast är små. Det beror till stor del på att även relativt små förändringar får stor påverka. Därför redovisas topplistor för städer med större befolkning separat i undersökningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]