Britt Lindqvist är utvecklingschef och specialiserad på frågor som rör organisations- och ledarskapsutveckling. Sedan 2013 har hon coachat drygt 200 ledningsgrupper på deras resa fram till en verksamhetsanpassad arbetsplatsstrategi.
Publicerat 1 juni, 2018

”Hört talas om VUCA-världen?”

Dåliga kontorsmiljöer som bäddar för psykisk ohälsa har hamnat i fokus. För Britt Lindqvist på Vasakronan betyder det ett än större ansvar för de kontorslösningar hon bidrar till.

I mitt jobb möter jag dagligen företags­ledare som funderar över hur de ska möta de utmaningar och möjligheter som VUCA-världen bjuder på. Och de är många. Både företagsledarna, utmaningarna och möjligheterna.

[ Annons ]

Akronymen VUCA började användas av militären på 90-talet och är en förkortning för Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. Det vill säga rörlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Ett samlingsbegrepp som beskriver den föränderliga och mångfacetterade värld vi lever i och som drivs av digitalisering och globalisering.

Digitaliseringen gör att rutinuppgifter försvinner och ersätts av mer mentalt och socialt krävande arbete. Den nya generation som tar plats i arbetslivet har en annorlunda syn på vad arbete är och var det ska utföras. Tekniken finns och vi är inte längre bundna till kontoret på samma sätt som förr. Det gör att vi behöver tänka nytt, anpassa oss, och skapa nya typer av arbetsplatser. Vi behöver skapa platser som är så bra att medarbetarna vill gå dit. Inte för att de måste utan för att de helt enkelt känner att det är där de presterar bäst.

Som arbetsplatsstrateg är min främsta uppgift att hjälpa beslutsfattare att fatta kloka beslut i lokalfrågor. Inte sällan börjar diskussionen med hur många kvadratmeter som behövs och vilka möbler man ska ha. Det är naturligtvis inte ointressanta frågor men som utgångspunkt för hur man skapar den optimala arbetsplatsen leder de sällan till ett lyckat resultat. Viktigare är att fundera över försåtligt enkla frågor som: Vad vill vi ska hända här? Vilket beteende vill vi ha på vår arbetsplats? Hur ser vi på interaktion och samverkan mellan individer och mellan enheter? Hur ser vi på ledar- och medarbetarskapet? Vill vi minska kostnaderna eller öka kreativiteten? Förmodligen alltihop. Och lite till.

Inspireras av
Att upptäcka nya spännande platser och restauranger i stan. Till exempel Hötorgsterrassen, som kombinerar både kul plats och god mat.

Det här kan vara en jobbig process och handlar inte om varken cellkontor, aktivitetsbaserat arbetssätt eller co-working som slutprodukt. Det handlar om att ta kontorsfrågan till en ny nivå där den fysiska miljön är ett redskap för att åstadkomma något nytt. VUCA-världen ställer höga krav på anpassning och då måste kontorspusslet läggas med eftertanke. Med människan i fokus och där den fysiska utformningen av kontoret kan fungera som hävstång för att få till önskvärt beteende i en organisation.

Att skapa en arbetsplats baserat på kronor per kvadratmeter och antal arbetsplatser är direkt kontraproduktivt. Använd istället den fysiska miljön som ett redskap för att åstadkomma något nytt. Det är arbetsplatsstrategi. Och långsiktigt konkurrenskraftigt i VUCA-världen.

Britt Lindqvist är utvecklingschef och specialiserad på frågor som rör organisations- och specialiserad på frågor som rör organisations- och ledarskapsutveckling. Sedan 2013 har hon coachat drygt 200 ledningsgrupper på deras resa fram till en verksamhetsanpassad arbetsplatsstrategi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]