Rahel Belatchew Lerdell. Foto: Jonas Eiksson B
Publicerat 29 september, 2017

Hör hennes framtidsvision

Arkitektur som ett medel för att skapa en god livsmiljö är temat när Rahel Belatchew Lerdell, vd på Belatchew Arkitekter, talar på Samhällsbyggnadsdagarna.

Vad kommer vara ditt viktigaste budskap på Samhällsdagarna?

[ Annons ]

– Sättet vi lever våra liv på håller på att förändras, i takt med den digitala utvecklingen. Vi tillbringar mer tid på sociala medier, handlar mer över internet och går mer mot en delningsekonomi, vilket påverkar hur vi bor. Dessa förändringar kommer göra avtryck på arkitekturen. Hur påverkar detta arkitekturen? Bygger vi som vi alltid har gjort med risk att bli irrelevanta eller finns det nya lösningar att utforska?

Vad medför utvecklingen för problem?
– Traditionellt sett är byggbranschen långsam, medans den tekniska och digitala utvecklingen är snabb. Utvecklingen går så fort att vi ej hinner ta till oss och utnyttja all ny teknik.

Vad händer nu närmast hos Belatchew arktiekter? 
– I höst kommer vi utforska vilka digitala lösningar som kommer att styra utvecklingen. Dessa experimentella projekt handlar ytterst om att fånga upp de frågeställningar som är aktuella och relevanta just nu, så att vi kan implementera rätt lösningar.

Hur står sig svensk arkitektur idag?
– Traditionellt sett har arkitektur haft en väldigt svag ställning inom byggprocesser i den svenska fastighetsutvecklingen. Idag finns det en större efterfrågan. Svensk arkitektur har därför blivit en större faktor i samband med att våra städer byggs ut. Allt talar för att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Den 11–12 oktober arrangeras Samhällsbyggnadsdagarna på Stockholm Waterfront Congress Centre. Rahel Belatchew Lerdell, vd och arkitekt på Belatchew Arkitekter, talar den 12:e, 15:40.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]