[ Annons ]

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 13 juni, 2018

”Hoppingivande självkritik i (S)-rapport”

Ambitiös sammanställning, men olyckligt att problem med hur det svenska hyressättningssystemet fungerar inte berörs, skriver Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till den rapport som en socialdemokratisk arbetsgrupp tagit fram.

Rapporten En ny social bostadspolitik, som överlämnats till partistyrelsen är en mycket ambitiös genomgång av bostadspolitikens historia, dagens utmaningar och förslag för en ny bostadspolitik. – Det är den här sortens politikutveckling vi länge efterlyst och även försökt inspirera till genom den rapport om en ny social bostadspolitik som vi själva publicerade i januari. Nu hoppas vi att fler partier kliver fram och redovisar resultat av ett internt idéarbete inom området.

[ Annons ]

Tilltron till den generella bostadspolitiken återkommer som en bärande del i arbetsgruppens förslag. Men rapportförfattarna medger – om än försiktigt – att denna politik har blinda fläckar som gör att de mest utsatta inte får det stöd de behöver.

När gruppen konstaterar att de selektiva åtgärderna för resurssvaga behöver utvecklas och även omfatta fler är det förhoppningsvis ett första steg bort från det som ibland beskrivs som ”konsensusberättelsens förbannelse” i svensk bostadspolitik. I praktiken omfattar politiken inte alla lika och utan förändring riskerar fler att stängas ute från bostadsmarknaden.

Flera förslag och resonemang från Fastighetsägarnas rapport återkommer hos den socialdemokratiska arbetsgruppen. Vare sig vi eller den socialdemokratiska arbetsgruppen presenterar emellertid en färdig katalog över nödvändiga åtgärder. Det är därför viktigt att politikutvecklingen fortsätter brett.

Arbetsgruppen skriver att politiken inte i de högtravande principernas namn får utelämna de allra svagaste, bara för att vissa förslag inte råkar passa in i det egna tankemönstret. Det är en formulering som är lika förpliktande som hoppingivande. Beröringsskräcken för samlingsbegreppet social housinghar till exempel länge stått i vägen för ett konstruktivt samtal om hur selektiva stödåtgärder kan utvecklas.

I (S)-rapporten tas ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden och den hanterar även frågor om till exempel finansiering och beskattning. Mot den bakgrunden är det olyckligt att problem med hur det svenska hyressättningssystemet fungerar inte berörs. Det beskrivs tvärtom som en framgångssaga, en position som inte kommer att underlätta eventuella blocköverskridande samtal om nödvändiga reformer.

Även om vi välkomnar rapporten och flera av förslagen innehåller den även sådant som känns mindre genomtänkt eller direkt oönskat. Hit hör till exempel förlaget om ett nytt ”barnbobidrag”, ett nytt hyrestak vid andrahandsuthyrning och ytterligare subventioner med bristfällig träffsäkerhet.

 

Martin Lindvall
Samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige

Läs även http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/socialdemokrater-vill-ha-ett-barnbobidrag/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]