Den 11–12 september är det dags för Nordic Property Expo på Svenska Mässan i Göteborg. På Investeringsforum ska aktörer från olika håll kunna etablera kontakter.
Publicerat 10 september, 2018

Hoppas möta kommande investerare

Krister Johansson är vd på Serneke Fastighet som ställer ut på Investeringsforum under Nordic Property Expo.

Vad kommer ni att visa upp?

[ Annons ]

– Vi kommer bland annat att visa vad vi gör i Säve med tre miljoner kvadratmeter mark som vi ska utveckla med industri, logistik, handel och upplevelser.

Vilka trender behöver man skaffa sig koll på just nu?
– Vi tittar mycket på utvecklingen av e-handel i kombination med logistik. Man kan titta exempelvis på London och se hur det blir allt vanligare med stadsnära hubbar för snabb leverans direkt till de boende.

Hur påverkar det när ni planerar ett nytt område, som exempelvis Säve?
– Det går inte längre med logistik-lådor som förr. Nu handlar det om showrooms och en personalintensiv verksamhet. Gamla tråkiga industriområden fungerar inte, utan det måste hända något i området för att man ska kunna locka arbetskraft. Vi kallar det industriell blandstad, där man sätter människan mer i fokus än tidigare.

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]