Foto: Shutterstock
Publicerat 6 oktober, 2020

Hoppas kunna sätta P för höga P-tal

Dagens parkeringspolitik förvärrar bostadsbristen. Det menar Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen i en gemensam rapport.

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tycker inte alltid lika. Men när det gäller effekterna av dagens parkeringspolitik är man tämligen överens. Tillsammans med Naturskyddsföreningen presenterar Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder. Där finns en tydlig uppmaning till regeringen och kommunerna att göra en översyn av tillämpningen av de lagar och kostnader som styr parkering. Parkeringspolitiken måste helt enkelt moderniseras, menar de.

På uppdrag av de tre organisationerna har analysföretaget Evidens studerat vilka effekter kommunernas parkeringskrav har på svenskt bostadsbyggande. Som det ser ut idag ökar parkeringskraven byggkostnaderna för nyproduktion av bostäder med i snitt 15 procent, samtidigt som parkeringarna inte skapar märkbart högre fastighetsvärden. Rapporten visar att särskilt kostnaden för nya parkeringsgarage hämmar nyproduktion av bostäder.

[ Annons ]

Till exempel visar rapporten att en halvering av parkeringstalet (p-talet) kan öka nyproduktionen i Stockholm och Göteborg med 20 respektive 8 procent. I Stockholms kranskommuner, som har goda spårförbindelser, kan ett halverat p-tal öka bostadspotentialen med uppemot hela 50 procent.

– Det vi ser idag är att parkering är förknippat med väldigt stora kostnader och att det redan finns mycket outnyttjad parkering, samtidigt som man tillför nya parkeringsplatser vid nyproduktion, anser Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm.  

Kostnader som de boende får betala oavsett om de har bil eller inte.

Rapporten hävdar också att de investeringar som i dagsläget behöver göras är orimliga när smart teknik och rätt prissättning kan effektivisera användningen av befintliga parkeringsplatser. Dessutom väntas behovet av parkeringsplatser troligtvis minska i framtiden, tack vare bilpooler och annan smart teknik. Istället pekar rapporten på en lösning där utbud och efterfrågan för parkering påverkas av mobilitetslösningar, närhet till kollektivtrafik och samhällsservice.

– Vi tycker att det är viktigt att få marknadsinslag för parkering så att vi kan se bättre byggnation och stadsmiljöer och en effektivare användning av ytor. Vi vill öka framkomligheten, både för de med och utan bil, säger Helena Olsson. Den gemensamma rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder från Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen kan läsas i sin helhet här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]