Andreas Sjöberg, vd för Fastighetsägarna MittNord.
Publicerat 8 januari, 2018

Hoppas kunna lappa ihop uppsagt lokalt trepartssamarbete

Strax före jul valde Fastighetsägarna MittNord att säga upp det lokala samarbetet Rätt Hyra. Men Andreas Sjöberg, vice VD för Fastighetsägarna MittNord, hyser stort hopp att man snart ska vara överens om om ett nytt trepartsavtal.

Det var ett långt samarbete som till slut nådde vägs ände. Ända sedan juni 2005 har Hyresgästföreningen, Hyresbostäder och Fastighetsägarna samverkat i den för Norrköping lokala Hyreskommittén vars uppgift bland annat är att utveckla systemet för hyressättning för bostäder – kallat Rätt Hyra.

[ Annons ]

– Vad jag känner till är det ett av väldigt få, om det ens existerar något annat, fullvärdiga trepartssamarbeten i landet, säger Andreas Sjöberg, vice VD för Fastighetsägarna MittNord.

Men på ett extrainsatt styrelsemöte den 20 december i lokalföreningen Fastighetsägarna Öst fattades beslutet att säga upp Rätt Hyra.

Andreas Sjöberg förklarar att man gjorde det av två anledningar.

– När vi synade avtalet i sömmarna framgick det att det fanns möjlighet för två parter att vara överens om en utveckling kring exempelvis hyressättningsfrågor.

Det var också just vad som hände.

I november i fjol ingick Hyresgästföreningen, Hyresbostäder och en handfull större fastighetsbolag ett avtal som dels innebar en tvåårsuppgörelse för utvecklingen av den allmänna hyresnivån i Norrköping, dels en utveckling av Rätt Hyra, där förvaltningskvalitet fick inverkan på hyresjusteringen 2018.

– Det är i grunden inget fel med det, men kriterierna anpassades helt efter större förvaltningars förutsättningar. Mindre hyresvärdar som har minst lika god kvalitet i förvaltningen blev förlorare med lägre hyresjusteringar som följd. Vi kan varken acceptera att ha lämnats utanför förhandlingen eller att småföretagare ska förfördelas, säger Andreas Sjöberg.

Utfallet av de nya villkoren i Rätt Hyra blev att flera mindre förvaltningar inte matchade de kriterier som sattes upp. Det kunde exempelvis handla om att de inte hade en Facebooksida för kontakt med hyresgästerna eller störningsjour dygnet runt.

– Men att ha direkt tillgång till fastighetsägaren, exempelvis genom att ha dennes direktnummer, kan vara en minst lika stor fördel för den boende, menar Andreas Sjöberg.

Dock ser det hoppfullt ut att relativt snart åter vara på banan. Från Hyresgästföreningen är det inga stängda dörrar.

– Jag ser det som ganska naturligt, det är ett tolv år gammalt avtal. Vi är villiga att diskutera om det behöver göras en justering av kriterierna, säger Anita Andersson Landegren, ordförande i Hyresgästföreningen i Norrköping, till tidningen Hem och hyra.

Andreas Sjöberg förhoppning är att kunna förhandla fram ett nytt avtal för trepartssamarbete redan under första kvartalet 2018.

– Vi vill uppnå två saker. Dels att Hyreskommitté-arbetet blir ett fullvärdigt trepartssamarbete, dels att förvaltningskriterierna kompletteras genom att mindre hyresvärdars kvalitéer också kan värdesättas. Om vi inte ändrar förutsättningarna genom en omförhandling av kriterierna ska värderas så är risken att mindre hyresvärdar hela tiden blir förlorare. Och det kan vi inte verka till.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]