[ Annons ]

Efter lanseringen av det nya certifieringssystemet för bostadshus har både fastighetsägare och en del privatpersoner hört av sig och velat veta mer, berättar Linda Kjällén.
Publicerat 15 februari, 2016

Hon vill certifiera 50 bostadshus under 2016

Organisationen Sweden Green Building Council har lanserat ett nytt system för att miljöcertifiera bostäder. Genom systemet är det möjligt för nya och befintliga bostadshus att nå en miljömärkning. Målet är att 50 bostadshus ska certifieras i GreenBuilding i år.

Miljöcertifieringen började som ett EU-uppdrag i syfte att minska energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn. Organisationen Sweden Green Building Council fick under fyra år ansvaret att certifiera lokalbyggnader i Sverige, men efter att det uppsatta målet om 1 000 certifierade byggnader var nått avslutades uppdraget från EU:s sida.

[ Annons ]

Sweden Green Building Council bestämde sig då för att utveckla konceptet vidare och ta fram en märkning som skulle vara applicerbar även på bostadshus.

25% måste fastighetsägaren minska sin energianvändning för att kunna nå en certifiering med GreenBuilding.

– I samband med att EU-uppdraget avslutades beslutade vi oss för att ta bort vissa formella krav, som att certifieringen bara skulle gälla lokalbyggnader, och öppnade för en certifiering även för bostadshus, berättar Linda Kjällén, certifieringschef.

I det nya certifieringssystemet för bostadshus, Green buildings, gäller samma krav på energi-effektivisering som för lokalbyggnader. Kravet för att bostadshuset ska klara certifieringen är att energianvändningen minskat med 25 procent i jämförelse med tidigare användning eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Enligt Linda Kjällén finns en rad åtgärder som kan göras för att nå en certifiering för befintliga bostadshus.

– Ofta handlar det om att se över värme– och ventilationssystemet och att tilläggsisolera tak och väggar. Men det finns även mindre åtgärder som en fastighetsägare kan göra, till exempel att byta fläktar eller täta fönster.

Sedan lanseringen av det nya certifieringssystemet har organisationen sett ett ökat intresse både från fastighetsägare och privatpersoner. Linda Kjällén tror att anledningen till det är att Green Buildings miljöcertifiering är enkel att förstå och lätt att kommunicera.

– Det handlar bara om energieffektivisering och energiledning vilket både är kärnfullt och enkelt att greppa. Energifrågan har diskuterats länge och är något som många kan relatera till.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]