Tina Lindh, fastighetsutvecklare på Kungsleden
Publicerat 25 oktober, 2018

Hon prisas för välbefinnande

Kungsledens Tina Lindh är en av årets vinnare av Sweden Green Building Awards. Hon fick ta emot priset för sina positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling.

Sweden Green Building Awards belönar projekt, byggnader och personer som har varit föredömen och drivit på det hållbara byggandet under det gångna året. Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling gick till Tina Lindh, fastighetsutvecklare på Kungsleden. Ur juryns motivering:

[ Annons ]

Hon var en av personerna bakom den första registrerade WELL-certifieringen i Sverige och har sedan dess fortsatt arbeta för att öka kunskapen om välbefinnande, hållbarhet och jämställdhet.

Det bör noteras att den första registreringen av WELL-certifieringen skedde när hon var anställd på Castellum. Men erfarenheterna och certifieringen tog hon med sig till Kungsleden.

– Men det är inte certifieringen i sig som är viktigast, utan att branschen har accepterat att vi arbetar på ett helt annat sätt än vad vi varit vana vid. Det är spännande hur vi har gått från en traditionell syn på vad fastighetsägares har ansvar för, till att nu också ansvara för det som är mjukt mellan väggarna som man tidigare inte hanterat. Vi bygger inte längre bara väggar och tak och lämnar över till våra hyresgäster.

Hur skulle du beskriva det ni gör?
– Vi främjar och skapar förutsättningar för att det ska vara positivt att röra sig i huset, att man ska kunna äta medvetet, att skapa möjlighet till återhämtning och att ha möjlighet till att få intryck av naturen. Just allt det vi behöver för att må bra.

Det är ett stort ansvar. Är det betungande att axla?
– Nä, faktiskt inte. Det flesta som arbetar med detta berättar hur det har gett dem större mening i arbetet. Plötsligt har vi gått från ett enbart arbeta med byggnader till att arbeta med människor och deras välmående.

Även om du säger att WELL-certifieringen i sig inte är det centrala så har den väl betydelse?
– Absolut! Den är viktig som ett verktyg för att göra på rätt sätt. Men det viktiga är att man inte ska certifiera för certifieringens skull, utan för att man vill kunna påverka människors vardag i rätt riktning.

Om du blickar lite framåt, vad händer inom området?
– Well kommer att ingå i en palett av certifieringar som blir viktiga när vi allt mer kliver in och jobbar närmare kring innehållet i byggnaderna tillsammans med våra hyresgäster. Certifieringen kommer att bli allt viktigare när företag ska attrahera nya talanger, då är arbetsmiljön en av de viktigaste faktorerna.

Och de som inte tar tag i detta?
– Jag tror definitivt att risken att de blir av med affärer ökar. De fastighetsägare som inte hakar på detta kommer att mötas av en allt större utmaning för kunderna som blir allt mer medvetna och kräver mer.

 

 

Här är övriga vinnare:

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling: Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen
Juryns motivering: I Sweden Green Building Awards betonas de dimensioner som en hållbar stadsutveckling ska innefatta; social, ekologisk och ekonomisk. Det är helt i linje med den plan som Botkyrkabyggen idag har. Återbruk och sunda material, solpaneler och vindkraftverk, trivsamma trapphus och gårdar, öka människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och ge tillbaka till samhället.

Årets Miljöbyggnad: Södersjukhuset Byggnad 72
Juryns motivering: Med stöd i en tydligt utformad hållbarhetsstrategi, med målsättningen att certifiera alla nya byggprojekt enligt Miljöbyggnad, har årets vinnare certifierat en mycket tekniskt komplex byggnad på Guld-nivå i 14 av 15 indikatorer. Svåra utmaningar i en sjukhusbyggnad, som dagsljus, ventilation och termiskt klimat, har lösts genom goda samarbeten och smarta lösningar. Det är ett väl genomfört och ambitiöst arbete, där miljövinsterna kommer till nytta för personal och patienter under en lång tid framöver.

Juryns hedersomnämnande: Aspö Eko-logi.

Årets BREEAM-byggnad: Lidl 131 Växjö

Årets LEED-byggnad: STUDIO

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]